Overrakte klimaopprop til miljøvernministeren

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Over 1 400 skrev under på medisinstudentenes opprop om klimaendringenes konsekvenser for helse. 2.12. 2009 ble underskriftene overrakt utenfor Stortinget.

  Linda Nguyen overrekker over 1 400 underskrifter på en minnepinne til Erik Solheim. Foto Knut E. Braaten
  Linda Nguyen overrekker over 1 400 underskrifter på en minnepinne til Erik Solheim. Foto Knut E. Braaten

  Med bannere designet som resepter hadde en hvitkledd gjeng medisinstudenter samlet seg utenfor Stortinget for å overrekke miljøvernminister Erik Solheim klimaoppropet Klima = Helse. Oppropet er et ledd i Norsk medisinstudentforenings (Nmf) arbeid med å videreformidle helsekonsekvenser av klimaendringer samt foreslå endringstiltak.

  – Sammenhengen mellom globale klimaendringer og helse vies for lite oppmerksomhet, så dette er et godt initiativ. Jeg stiller meg hundre prosent bak kravene som rettes i oppropet og tar dem med meg videre i dette viktige arbeidet, sa statsråd Solheim da han fikk overrakt over 1 400 underskrifter av Linda Nguyen, nasjonal prosjektkoordinator for Nmfs klimaprosjekt. Hun tror menigmann lettere kan identifisere seg med helseproblemene som kan oppstå som resultat av globale klimaforandringer enn tekniske spørsmål som klimaavtaler og CO₂-kvoter.

  – Helse er personlig og nært og angår alle, mens tekniske klimaspørsmål ofte blir for fjernt og storpolitisk. Slik sett kan helse bidra med å gi klimaproblematikken et ansikt, sa Nguyen.

  Klimaoppropet ble også overlevert den norske ungdomsdelegasjonen som var til stede på klimatoppmøtet i København i desember.

  I oppropet krever medisinstudentene at Norge forbereder seg på å hjelpe klimaflyktninger ved å øke kunnskapsnivået om tropesykdommer i det norske helsevesenet og ved å sikre tilgang på mental helsehjelp.

  – Vi fremmer også krav om at Norge jobber aktivt for å sikre tilstrekkelig rent drikkevann til befolkningen i utviklingsland som er utsatt for klimaendringer, og at Norge bidrar til å redusere overbefolkningspress på klima ved å arbeide for utdanning og rettigheter til kvinner samt øke kunnskap om og tilgang til prevensjon, sa Nguyen.

  I alle byer med medisinske fakulteter (Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim) er det blitt arrangert klimaseminar, utarbeidet klimaopprop og holdt underskriftskampanje. – Responsen har vært utelukkende positiv, sier Linda Nguyen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media