Beskytter imatinib fertiliteten under kjemoterapi?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Fertiliteten påvirkes negativt av cellegift som cisplatin. Nye forskningsresultater tyder på at imatinib kan beskytte ovariene mot denne bivirkningen.

Illustrasjonsfoto © MedicalRF com/GV-Press/NordicPhotos

Infertilitet er en alvorlig bivirkning av cellegift hos unge kreftpasienter. Mens unge mannlige pasienter har hatt mulighet for sædbanking forut for terapi, har unge kvinnelige kreftpasienter færre tilsvarende muligheter til å sikre svangerskap etterpå. En italiensk forskningsgruppe har nå vist at imatinib kan preservere fertiliteten hos mus behandlet med cisplatin (1).

Forskerne gjorde cellestudier som viste at germinalcellene blir eliminert via p63-reaksjonsveien under cellegiftbehandling. Denne effekten kunne reverseres ved å hemme tyrosinkinasen c-Abl med imatinib i musemodeller. Mus som fikk både cisplatin og imatinib fikk like mange musebarn som ubehandlede mus. Dette i motsetning til mus som kun fikk cisplatin.

– Dette er en svært spennende studie som viser at imatinib beskytter museoocytter mot de skadelige effektene av kjemoterapi, sier stipendiat Cecilie E. Kiserud ved Nasjonalt kompetansesenter for langtidseffekter etter kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

– Det gjenstår imidlertid mer forskning, både på dyr og mennesker før dette eventuelt kan tas i klinisk bruk. Man vet for eksempel lite om oocyttene er helt beskyttet fra cisplatins virkninger, eller om de påføres noe skade under cellegiftbehandlingen. Hvorvidt imatinib også påvirker effekten av cellegiftbehandlingen på tumorcellene må undersøkes grundig, slik at adekvat kreftbehandling er sikret, sier Kiserud.

Anbefalte artikler