Større åpenhet i høringsarbeidet

Anjam Latif Shuja Om forfatteren
Artikkel

Høringsinnspill fra organisasjonsleddene skal være tilgjengelige for alle brukere av Min side.

Etter forslag fra Norsk forening for allmennmedisin, har sentralstyret vedtatt at høringsinnspill gjøres tilgjengelig for alle brukere av Min side.

– Dette er positive tiltak som vil effektivisere og øke brukervennligheten i høringsarbeidet, ikke minst vil det bli enklere å kontrollere at man virkelig har fått lastet opp sitt eget høringssvar, sier leder av Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund.

Sentralstyret la til grunn at økt åpenhet også gir høringsarbeidet større legitimitet gjennom at beslutningsgrunnlaget for Sentralstyret blir tilgjengelig og dermed mer kjent. Med denne endringen vil alle brukere av Min side kunne lese innspillene som ligger til grunn for den enkelte høringssak.

Endringene vil ikke medføre endrede rutiner for opplasting av høringsinnspill for organisasjonsleddene.

Anbefalte artikler