Lomme-PC for bedre embolidiagnostikk

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Retningslinjer for diagnostikk ved mistanke om lungeemboli blir oftere fulgt når leger tar i bruk håndholdt lomme-PC som beslutningsstøtte.

Illustrasjonsfoto©Jon Feingersh/SCANPIX

Rask diagnose ved mistanke om lungeemboli er viktig både for at pasienter med lungeemboli skal få behandling så raskt som mulig, og for at de uten emboli ikke skal utsettes for antikoagulasjonsbehandling eller unødvendige undersøkelser. Likevel blir kunnskapsbaserte retningslinjer for diagnostikk ofte ikke fulgt.

Legene ved 20 akuttmedisinske avdelinger i Frankrike registrerte sine diagnostiske tiltak hos 1 103 pasienter med mistanke om lungeemboli. Deretter ble avdelingene randomisert til opplæring i beslutningsstøtte med validerte diagnostiske retningslinjer, enten med bruk av håndholdt lomme-PC eller skriftlig materiale. Registrering av diagnostiske tiltak ble så gjort for 753 og 1 015 pasienter i hver gruppe.

Andelen pasienter som fikk diagnostisk utredning i nær overensstemmelse med kunnskapsbaserte retningslinjer, steg i begge grupper, men mer i gruppen der legene hadde anvendt lomme-PC. Blant pasientene med adekvat utredning var antall tester lavere i de tilfellene der legen hadde brukt lomme-PC enn der legene hadde brukt beslutningsstøtte på papir.

– Systematisk opplæring er viktig for å sikre god akuttmedisinsk behandling, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Haukeland universitetssykehus. Denne studien er et svært godt eksempel på hvordan man kan utnytte moderne IT-teknologi som klinisk beslutningsstøtte. Dette er foreløpig lite utbredt innen akuttmedisin. Etter hvert kommer flere leger, særlig yngre, til å bli fortrolig med håndholdte PC-er og smarttelefoner, blant annet iPhone og BlackBerry. Slike hjelpemidler har et stort potensial i medisinsk opplæring og klinisk praksis, sier Brattebø.

Anbefalte artikler