Les mer om ...

Artikkel

Tema: Intensivmedisin

Behandling av kritisk syke pasienter – intensivmedisin – er høyspesialisert og kostbar medisin. Pasientgruppen er heterogen både hva gjelder alder og grunnsykdom. Med to artikler om henholdsvis intensivmedisinsk behandling av barn og hvordan det går videre med intensivpasienter, innleder Tidsskriftet en temaserie om intensivmedisin. Dessuten presenteres en kasuistikk om en ung kvinne som hadde dyspné og brystsmerter og som fikk hjertestans. Nærheten til en hjerte-lunge-maskin gjorde det mulig å utføre en åpen pulmonal embolektomi.

Intensivmedisinen og dens utfordringer

Intensivmedisinsk behandling av barn

Korleis går det med intensivpasientane?

Ung kvinne med hjertestans

Nærhet til en hjerte-lunge-maskin

Når nyfødte er gule i huden

Hyperbilirubinemi hos nyfødte medfører klinisk icterus og risiko for kjerneicterus, som gir økt mortalitet og morbiditet. Endrede retningslinjer for diagnostikk og behandling har ført til at færre fullbårne og flere premature barn lysbehandles. Dette viser en prospektiv registrering av barn født ved Sykehuset i Vestfold i tre perioder fra 1988 til 2008.

Endring i diagnostikk og behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte

Operert for lungekreft

Pasienter med ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium kan helbredes ved kirurgisk behandling, men nesten halvparten får residiv. Risiko for residiv er relatert til kjønn, tumorstørrelse, postoperativ lymfeknutestatus, operasjonsmetode og alder. Dette viser en journalgjennomgang av 190 pasienter operert ved St. Olavs hospital i perioden 1994–2001.

Residiv og overlevelse etter kirurgisk behandling for lungekreft

Seponering av legemidler

Kliniske reaksjoner som følge av legemiddelseponering kan lett forveksles med forverring av grunnsykdom. Slike seponeringsreaksjoner unngås best ved langsom nedtrapping over tid eller ved overgang til preparater med lengre halveringstid. Kunnskap om seponering kan være like viktig som kunnskap om igangsetting av legemiddelbehandling.

Håndtering av seponeringsreaksjoner

Hiv og tuberkulose i Lesotho

Lesotho, et lite kongedømme i det sørlige Afrika, omgitt av republikken Sør-Afrika på alle kanter, har høy forekomst av både hivinfeksjon og tuberkulose. Mange unge voksne dør av disse sykdommene, og mange barn blir foreldreløse. En norsk lege forteller om sine erfaringer fra et sykehus i hovedstaden Maseru.

Å behandle hiv i høyendemisk område

Anbefalte artikler