Redaksjonen kommenterer:

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Marius Kalsås Worren demonstrerer hvor vanskelig det kan være å finne gode norske oversettelser av engelske uttrykk. Han understreker også at utviklingen av ny fagkunnskap må avspeiles i ordbruken.

Vi mottar gjerne synspunkter fra flere angående disse begrepene før vi tar noen beslutning om å endre praksis.

Anbefalte artikler