Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Birgitta Blakstad Nilsson, ph.d. Effects of group-based high-intensity aerobic interval training in patients with chronic heart failure. The Norwegian Ullevaal model. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 26.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Agneta Ståhle, Seksjon for sjukgymnastik, Karolinska Institutet, Stockholm, Alf Inge Larsen, Hjertemedisinsk avdeling, Stavanger universitetssykehus, og Dag Jacobsen, Avdeling for akuttmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Universitetet i Oslo.

Veiledere: May Arna Risberg og Arne Westheim.

Anne Lise K. Hestvik, ph.d. Pathogenic and therapeutic aspects of intrathecal immune responses in multiple sclerosis. Utgår fra Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 26.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Renaud Du Pasquier, Service d’Immunologie et d’Allergie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Sveits, Christian Vedeler, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Trygve Holmøy og Frode Vartdal.

Elisabeth Jarnæss, ph.d. Specific targeting of protein kinase A by A-kinase anchoring proteins. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Johannes L. Bos, Department of Physiological Chemistry, Utrecht University Medical Centre, Utrecht, Nederland, Anke Prinz, Department of Biochemistry, University of Kassel, Kassel, Tyskland, og Håvard Attramadal, Institutt for kirurgisk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Veileder: Kjetil Taskén.

Bjørg Dale, ph.d. Compensatory care. Cross-sectional studies among older home-living care-dependent individuals in southern Norway. Utgår fra Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Stig Karlsson, Institutionene för omvårdnad, Umeå universitet, Tor Inge Romøren, Høgskolen i Gjøvik, og Ingun Ulstein, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veiledere: Olle Söderhamn og Marit Kirkevold.

Morten Pytte, ph.d. Cardiopulmonary resuscitation – guideline recommendation meet clinical practice. Utgår fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Professor Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, anestesiologi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Anne Berit Guttormsen, Institutt for kirurgiske fag, Haukeland universitetssykehus, og Tor Inge Tønnessen, Anestesi-og intensivklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kjetil Sunde og Petter Andreas Steen.

Gro Leite Størvold, ph.d. The effect of n-3 polyunsaturated fatty acids on cellular metabolism and signaling pathways in human colon cancer cells. Utgår fra Institutt for medisinsk genetikk. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Gabriella Calviello, Institute of General Pathology, School of Medicine, Catholic University, Roma, Stine Marie Ulven, Avdeling for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Akershus, Lillestrøm, og Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Eirik Frengen, Svanhild A. Schønberg og Anne-Lise Børresen-Dale.

Ahmed Madar, ph.d. What can we do to prevent vitamin D deficiency among risk groups in Norway? Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Laufey Steingrimsdottir, Agricultural University of Iceland, Island, Trond Markestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, og Elin Rosvold, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Haakon E. Meyer.

Merethe Rokling-Andersen, ph.d. Effects of nutrients and exercise on skeletal muscle and adipose tissue. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Baukje De Roos, Aberdeen University, Kjetil Retterstøl, Statens Legemiddelverk, og Kristian F. Hanssen, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Aker.

Sheri Lee Bastien, ph.d. HIV prevention among young people in- and out-of-school in Kilimanjaro, Tanzania. Utgår fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Peter Aggleton, Department of Social Work and Social Care, School of Education and Social Work, University of Sussex, Gro Therese Lie, Research Centre for Health Promotion, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Lene Buchert, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Knut Inge Klepp og Jon Lauglo.

Linda Kathrine Ellertsen, ph.d. The relationship between allergy and microbial exposure. Epidemiological and experimental studies. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 27.11. 2009.

Bedømmelseskomité: Stephan Strobel, Penisula Medical School, Universities of Plymouth and Exeter, Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Stig Jeansson, professor emeritus.

Veiledere: Geir Hetland, Martinus Løvik og Harald Wiker.

Håvar Brendryen, ph.d. Digital behavior change interventions and smoking cessation: testing the efficacy and describing the rationale of a fully automated smoking cessation intervention (Happy Ending), delivered by means of the Internet, computers and cellphones. Utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 1.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Asgeir R. Helgason, Karolinska Institutet, Karl Erik Lund, Statens institutt for rusmiddelforskning, og Wenche Dageid, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Ingvild Flåtten, ph.d. Regulation of initiation of replication in Escherichia coli: The role of the DnaA protein and other initiation factors at different growth rates. Utgår fra Avdeling for cellebiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet. Disputas 2.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Anders Løbner-Olesen, Department of Science, Systems and Models, Roskilde University, Danmark, Anne-Brit Kolstø, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Olav Engebråten, Avdeling for tumorbiologi, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Veileder: Kirsten Skarstad.

Ragnhild Kristine Berling Grande, ph.d. Primary chronic headaches in the general population. Utgår fra Forskningsavdelingen, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 3.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Messoud Ashina, Danish Headache Center and Deptartment of Neurology, Glostrup Hospital, Danmark, Knut Hagen, Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Ole Morten Rønning, Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veileder: Christofer Lundqvist.

Nikolai Olavi Czajkowski, ph.d. Genetic epidemiology of mental health; Twin and family studies of personality disorders, phobias, and symptoms of anxiety and depression. Utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 4.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Nancy Pedersen, Karolinska Institutet, Richard J. Viken, University of Indiana, og Jon Martin Sundet, Universitetet i Oslo.

Ola Gjesdal, ph.d. Assessment of myocardial infarct by non-doppler echocardiograhic deformation indices. Utgår fra Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet. Disputas 4.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Lars-Åke Brodin, Kungliga Tekniska Högskolan, Huddinge, Sverige, Charlotte Björk Ingul, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, og Torbjørn Omland, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Thor Edvardsen og Hans-Jørgen Smith.

Hilde Eikemo, ph.d. Regulation of myosin light chain 2 phosphorylation in cardiac muscle and its possible role in contractile responses. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 4.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Thomas Eschenhagen, Institute of Experimental and Clinical Pharmacology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Tyskland, Øyvind Ellingsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Medisinsk teknisk forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Odd Brørs, Avdeling for medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal og Finn Olav Levy.

Marit Lieng, ph.d. Endometrial polyps:

Should they stay or should they go? Utgår fra Kvinneklinkken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 4.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Hans A. M. Brölmann, Department of Gynaecology, VU Medical Centre, Free University, Amsterdam, Marie Ellstrøm Engh, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus, og Ole Petter Fraas Clausen, Patologiklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Olav Istre og Erik Qvigstad.

Kristin Halvorsen, ph.d. The ethics of bedside priorities in intensive care – value choices and considerations. a qualitative study. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 4.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Kjell Erik Strømskag, Akuttavdelingen, Molde sjukehus, Eva Gjengedal, Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen, og Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Nortvedt og Reidun Førde.

Maja Elstad, ph.d. Stroke volume variations. Mild exercise and cardiovascular variability. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for fysiologi. Disputas 8.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Jostein Hallén, Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Terje Skjærpe, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital, og Nina Køpke Vøllestad, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Lars Walløe, Halfdan Ihlen og Karin Toska.

Mamady Cham, ph.d. Availability and quality of maternity care services in The Gambia: its impact on maternal and fetal outcomes. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 8.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Elisabeth Faxelid, Karolinska Institutet, Stockholm, Pius Okong, San Raphael of St. Francis Hospital Nsambya, Kampala, og Gunnar Tellnes, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Universitetet i Bergen

Cecilie Bredrup, ph.d.Clinical and molecular aspects of congenital hereditary eye disease. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 18.9. 2009.

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, ph.d. Feeding and growth of infants in Eastern Uganda: Methodological challenges and associated factors. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 29.9. 2009.

Mirushe Miftari, ph.d. Leukolectins: novel and evolutionarily conserved proteins with relevance for vertebrate macrophages. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 17.11. 2009.

Çiğdem Akalın Akkök, ph.d. Preparation and therapeutic use of peripheral blood apheresis products in hematologic malignancies – studies of stem cell autografts and platelet concentrates. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 26.11. 2009.

Trygve Brügger-Andersen, ph.d. Biomarkers for global risk assessment in the acute coronary syndrome. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 27.11. 2009.

Martin Andersson, ph.d. A study of attention control in children and elderly using a forced-attention dichotic listening paradigm. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 3.12. 2009.

Veileder: J. Lundervold.

Allen Andrew Alvarez, ph.d. Threshold considerations: the ethics of healthcare rationing in extreme scarcity. Utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 4.12. 2009.

Debabrata Panja, ph.d. Translational regulation of long-term potentitation of (LTP) in the dentate gyrus. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 4.12. 2009.

Veileder: Clive Bramham.

Thomas Rudolph, ph.d. Long-term functioning and well-being in chronic idiopathic polyneuropathy and Guillain-Barré syndrome. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 4.12. 2009.

Mette Nåmdal Vesterhus, ph.d. Monogenic diabetes and pancreatic exocrine dysfunction in mouse and man. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 4.12. 2009.

NTNU

Tonje Strømmen Steigedal, ph.d. Molecular mechanisms of the proliferative response to the hormone gastrin. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 2.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Rod Dimaline, University of Liverpool, Gunbjørg Svineng, Universitetet i Tromsø, og Bodil Kavli, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Liv Thommesen og Astrid Lægreid.

Vidar Rao, ph.d. Extracorporeal photochemotheraphy in patients with cutaneous T cell lymphoma or graft-vs-host disease. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 3.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Peter Garred, Universitetet i København, Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø, og Marit Walbye Anthonsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Torolf Moen, Marit Saunes og Størker Jørstad.

Torkild Visnes, ph.d. DNA excision repair of uracil and 5-fluorouracil in human cancer cell lines. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 10.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Primo Schär, University of Basel, Ingrun Alseth, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Ingunn Bakke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Hans E. Krokan.

Universitetet i Tromsø

www2.uit.no/www/startsida/forskning

Monica Sneve, ph.d. Body composition, parathyroid hormone and vitamin D. Results from the Tromsø Study and from an intervention study with high doses of cholecalciferol. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 18.6 2009.

Ernst Ivan Simon Thomassen, ph.d. Regulation of the activity of Pax6 by protein-protein interactions mediated by its DNA-binding domains. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 19.6. 2009.

Vasilis Sitras, ph.d. Gene expression profile of normal and compromised placentas. Disputas 26.6. 2009. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet.

Dag Erlend Olberg, ph.d. Novel [18F]fluorinated prothetic groups for the labelling of peptides for positron emission tomography (PET). Utgår fra Institutt for farmasi. Disputas 20.11. 2009.

Samira Lekhal, ph.d. Postprandial lipemia. triglyceride-rich lipoproteins in relation to postheparin lipoprotein lipase and thrombin generation in elderly patients with coronary disease and their offspring. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 4.12. 2009.

Bedømmelseskomité: Jørn Dyerberg, Danmark, Leiv Ose, Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Ingrid Toft, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

NHV

Tone Kringeland, ph.d. Perspective of risk in childbirth, women’s expressed wishes for mode of delivery and how they actually give birth. Utgår fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Disputas 21.10. 2009.

Veileder: Anders Møller.

Ingrid Landgraff Østlie, ph.d. Living with Juvenile Idiopathic Arthritis from childhood to adult life – an 18 year follow-up study from the perspective of young adults. Utgår fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Disputas 11.11. 2009.

Veiledere: Anders Møller og Inger Johansson.

Anbefalte artikler