Trening gunstig under kreftbehandling

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Høyintensitetstrening kan utføres av pasienter med fremskreden kreft som gjennomgår kjemoterapi.

Organisert utholdenhetstrening av moderat intensitet har vist seg å ha gunstig effekt for brystkreftpasienter under og etter cellegiftbehandling. Nå har danske forskere studert effekten av et organisert treningsopplegg med høy intensitet for pasienter med 21 ulike kreftdiagnoser (1).

269 pasienter som hadde gjennomgått minst en syklus med cellegift, ble randomisert til et treningsopplegg eller en kontrollgruppe. Intervensjonen omfattet utholdenhets- og styrketrening med høy intensitet, avspenning og massasje, ni timer per uke i seks uker. Etter justering for relevante variabler ble det i intervensjonsgruppen påvist mindre utmattelse (fatigue) etter seks uker (–6,6 poeng (skala 0–100)). Signifikante effekter ble også observert for bl.a. vitalitet, fysisk funksjon, rollefunksjon og mental helse. Fysisk kapasitet (oksygenopptak og muskelstyrke) ble også forbedret. Ingen effekt ble observert for global helsestatus og livskvalitet.

– Studien har en god design, stor utvalgsstørrelse og bruker anerkjente målemetoder. Vi ser her et eksempel på at kreftpasienter tåler trening med høy intensitet, sier postdoktor Lene Thorsen ved Nasjonalt kompetansesenter for langtidseffekter etter kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

– Imidlertid var det kun 269 (< 14 %) av de 1 956 som fikk cellegift i studieperioden, som kunne og ville inkluderes. Majoriteten av pasientene drev regelmessig fysisk trening mer enn tre timer i uken før behandling og hadde god funksjonsevne ved inklusjon. Konklusjonene er dermed begrenset til de sprekeste og mest motiverte, og vi må derfor være varsomme med å generalisere resultatene. Vi må heller ikke undervurdere effekten av gruppefellesskap, sier Thorsen.

Anbefalte artikler