Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Varhaug utnevnt til ridder

Jan Erik Varhaug (t.h) og fylkesmann i Hordaland Svein Alsaker. Foto Jørgen Barth, Universitetet i Bergen

Jan Erik Varhaug (f. 1942) er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt fremragende virke som utøvende lege, universitetslærer, forsker og forskningsadministrator.

Varhaug er professor ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1967. Siden 1973 har han i hovedsak jobbet ved Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, først som generell kirurg og fra 1984 hovedsakelig med endokrin kirurgi og brystkreft. Han var stipendiat ved Norges forskningsråd i 1981–83 og disputerte ved Universitetet i Bergen i 1984. I 1985 ble han førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og i 1991 professor i endokrin kirurgi, som den første i Norge, fortalte fylkesmann i Hordaland, Svein Alsaker, under overrekkelsen.

– Med sin faglige dyktighet, inkluderende væremåte og organisatoriske evner har Varhaug gjennom mange år arbeidet for å forbedre og kvalitetsutvikle det kirurgiske behandlingstilbudet for pasienter med sykdommer i de hormonproduserende kjertler og brystkreft, sa Alsaker.

Varhaug har ledet prosessen med å utvikle og formidle ekspertisen innen endokrinologi. Han bidro sterkt til at det i 2008 ble opprettet en egen grenspesialitet for bryst- og endokrinkirurgi. Han har veiledet flere doktorgradskandidater og publisert over 90 vitenskapelige artikler, og han har vært leder for flere internasjonale foreninger. I 2008 ble han utnevnt til æresmedlem i Norsk kirurgisk forening.

Tromsø-leger med gode presentasjoner

Ganesh Acharya (f. 1960) og Kari Flo har mottatt hver sin pris for beste muntlige presentasjon under verdenskongressen 19th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology i Hamburg. Acharya er professor ved Universitetet i Tromsø og overlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han fikk pris for sitt frie foredrag Can myocardial contractility be assessed by tissue Doppler imaging? An experimental study in an acute fetal sheep model i kategorien fosterkardiologi.

Kari Flo (f. 1958) er også overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Hun fikk pris for sin muntlige posterpresentasjon Maternal systemic and utero-placental circulations in the second half of pregnancy: a longitudinal study i kategorien fødselshjelp.

Norsk redaktør i anerkjent tidsskrift

Kjetil Søreide. Foto Tidsskriftet

Kjetil Søreide (f. 1977) er tilsatt som redaktør i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Surgery. Han blir dermed en del av et kollegium på seks redaktører og to sjefredaktører. Søreide avsluttet nylig et år som «editorial fellow» i samme tidsskrift, og har fått publisert flere artikler der. En av disse, en oversiktsartikkel, var blant de fem mest nedlastede artiklene fra British Journal of Surgery i 2006 og 2007. Søreide har også erfaring som medisinsk redaktør i Tidsskriftet, fra 2006 til 2008.

Søreide er assistentlege ved Kirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Freiburg, Tyskland, i 2003, og i 2007 disputerte han for ph.d.-graden med en avhandling om kolorektalkreft. Fagfeltet hans er gastrokirurgi og kreft, og traume- og akuttkirurgi, og den unge legen har allerede publisert over 60 artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter. Dette var en av grunnene til at han i 2008 mottok Forskningsprisen fra Stavanger universitetssjukehus.

British Journal of Surgery er det ledende kirurgiske tidsskriftet i Europa. Det har drøyt 1 200 faglige medarbeidere og en impaktfaktor på 4,9. Søreide vil fortsette i Stavanger, mens redaktørjobben vil ta ca. én arbeidsdag i uken i tillegg til månedlige møter i London.

NOKLUS’ hederspris

Geir Thue. Foto Steinar Holmeset

NOKLUS’ hederspris er tildelt allmennpraktiker og professor Geir Thue (f. 1953). Prisen deles hvert år ut til en som har utmerket seg ved et betydelig bidrag til NOKLUS’ arbeid. Thue har vært med i organisasjonen siden starten i 1992 og har spesielt arbeidet med den kliniske bruken av laboratoriet. Dette dreier seg blant annet om utsendelser av kasuistikker til landets leger der laboratorieprøver er av vesentlig betydning for beslutningstakingen samt utviklingen av NOKLUS’ praksisprofil og Norsk diabetesregister for voksne.

Ny fagdirektør i Helse Vest

Baard-Christian Schem. Foto Tidsskriftet

Baard-Christian Schem (f. 1956) er ansatt som ny fagdirektør i Helse Vest. Han kommer fra stillingen som overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland universitetssykehus. Schem har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1981, og disputerte i 1995 med avhandlingen Metoder for økning av effekten av kombinert cellegift- og varmebehandling. Ved siden av oppgavene ved Kreftavdelingen har han i mange år hatt bistilling ved forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen, skriver Helse Førde. Han sitter også i redaksjonskomiteen i Tidsskriftet.

Schem tar over etter Odd Søreide, som går av med pensjon.

Anbefalte artikler