Legeforeningen i mediene

Artikkel

Helt umulig for leger å bestemme alene

Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk, mener foreldre må være med på å bestemme over barnas liv når prognosene er usikre. – Vi har noen få slike situasjoner der man er så usikre på hva som er best og riktig, at man ikke har annet valg enn å la foreldrene selv bestemme, sier Markestad som også er professor ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. – Familiene utsettes for så store konsekvenser at det er riktig å gi dem valget selv, selv om dette kan føles umenneskelig tungt. Det gjelder også andre lidelser enn hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HVHS), sier han. Markestad understreker at foreldrene må få nøye og balansert informasjon som kan bidra til at de kan treffe avgjørelsen sin på et så godt grunnlag som mulig.

Sunnhordland 10.12. 2009

Helsedepartementet vurderer privat abortpille

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om abortpiller skal tas i bruk utenfor sykehus. Men departementet er svært tilbakeholdne med informasjoner om et møte embetsverket hadde med Norsk gynekologisk forening og Legeforeningen om emnet 26.11. 2009. Rolf Kirschner, leder i Norsk gynekologisk forening, mener det er god grunn til å ta i bruk medikamentell abort hos private legespesialister. Det er en litt annen organisering enn i dag, men innenfor abortloven sier han. Kirschner mener det vil ha en positiv effekt dersom abortsøkende kvinner kan få abortpille hos en privat spesialist. – Det blir tettare kontakt mellom legen og pasienten, ikke minst for yngre kvinner. Det vil kunne bedre prevensjonsveiledningen og slik bedre hindre nye aborter. Jeg tror det er lettere å få til dette hos en privat spesialist enn på en poliklinikk på et sykehus der kvinnene kan møte hvem som helst, sier han.

Vårt Land 10.12. 2009

Klager på turnusordningen ved UNN

Troms legeforening er bekymret for at turnuslegene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ikke får vakterfaring. Dermed står de dårligere rustet til å takle akuttsituasjoner senere. – I en akuttsituasjon er det ikke tid til å sette seg ned med lærebøker. Jeg er bekymret for kvalifikasjonene turnusleger ved UNN sitter igjen med, sier Lars A. Nesje, leder i Troms legeforening. Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt for Yngre Legers Forening ved UNN, mener nattarbeid er avgjørende for å beherske rollen som lege, og at turnusleger trenger mer vakterfaring.

Nordlys 3.12. 2009

Kvantesprang mellom BMJ og NEL

Det er opprør blant allmennlegene etter at Helsebiblioteket sa opp avtalen med Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og inngikk avtale med BMJ Best Practice og amerikanske Up To Date. – Disse kom med de beste tilbudene, sier direktør i Helsebiblioteket, Magne Nylenna. Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, (NFA) beklager at forholdet mellom Helsebiblioteket og NEL avsluttes. – Vi har visst om prosessen en stund, og vi har gjort det vi kunne. Vi har gitt utvetydige tilbakemeldinger om hvor viktig NEL er for allmennlegene og pasientarbeidet, sier han. Roksund forstår godt allmennlegenes frustrasjon. – Jeg beklager sterkt det som har skjedd. Det er i dag et kvantesprang mellom BMJ og Norsk elektronisk legehåndbok. NEL er laget for norske forhold på norsk språk til bruk under konsultasjonene, både med kliniske råd, illustrasjoner og pasientveiledninger. Det er ikke BMJ, fastslår han.

Dagens Medisin 14.12. 2009

Anbefalte artikler