Lettlest informasjon om kols

Amund Gulsvik Om forfatteren
Artikkel

Lee, DKC.

Forstå KOLS

124 s, ill. Oslo: Exlibriz, 2009. Pris NOK 99

ISBN 987-82-8173-139-4

Dette heftet er et supplement til legens informasjon og råd til de pasientene med kols som ønsker å vite mer om sykdommen de har utviklet. Samfunnsutviklingen og helseomsorgen har medført et mer bevisst partnerskap mellom pasient og helsearbeider, hvor helsearbeideren er rådgiveren og pasienten er beslutningstakeren. Pasientene søker informasjon hvor den er tilgjengelig, enten muntlig i lokalt miljø, i bøker/hefteer eller på Internett. Det er imidlertid få eller ingen kontroll- eller kvalitetssikringsinstanser for slik informasjon. Mer enn 200 000 personer i Norge har kols med kliniske og funksjonelle manifestasjoner, så markedet er stort for god pasientinformasjon.

Dette pasientheftet om kols ble opprinnelig utgitt på engelsk i 2008 av Family Doctor Publications Limited, senere oversatt av Trude Monssen i Exlibriz AS med seksjonsoverlege Anne Bailey ved Glittreklinikken, Hakadal som faglig norsk konsulent. Et forord er skrevet av leder i Nasjonalt kolsråd i Norge Olav Kåre Refvem, spesialist i lungesykdommer.

Hefte har 11 kapitler om: hva er kols?, diagnose, medikamentell behandling, ikke-medikamentell behandling, støtte for kolspasienter, å leve med kols, spørsmål og svar, nyttige adresser, nyttig informasjon, register og dine sider. En oppsummering finnes etter hvert kapittel. Innledningsvis har boken tre gode og informative sykehistorier fra pasienter med lett, moderat og alvorlig kols. Viktige, pasientrelevante forhold vedrørende sykdommen er omtalt. Her er god hjelp til røykeslutt. Det foreligger forslag til pasientenes handlingsplan for pusting, slimdannelse, tanker og konsentrasjon og energianvendelse, men disse forslagene er neppe utprøvd i kontrollerte, kliniske forsøk. Bruken av antidepressiver er omtalt, men behandlingen er ikke omtalt for andre vanlige komorbiditeter som for eksempel hjertesykdommer, diabetes mellitus, osteoporose og muskelatrofi. Jeg lar meg også overraske over omtalen av legemidler som anti-fosforesteraser som foreløpig ikke er godkjent for bruk i Norge, og av operativ lungevolumreseksjon som ikke lenger gis som et effektivt behandlingstilbud ved kols i Norge.

Heftet er lettlest, med gode forklaringer og illustrasjoner. Det kan være til praktisk hjelp for de mange med kols og bør få stor utbredelse. Det anbefales også lest av fastleger og spesialister i lungesykdommer slik at de har kunnskaper om hvilken bakgrunnsinformasjon pasientene kan ha når de kommer til konsultasjon.

Anbefalte artikler