Akupunktur mot hetetokter i overgangsalderen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akupunkturbehandling i tillegg til egenomsorg kan bidra til en raskere reduksjon i frekvens og intensitet av hetetokter, men gir ingen langtidseffekt.

  ACUFLASH-studien var en pragmatisk, randomisert, kontrollert studie der man sammenliknet to ulike strategier for reduksjon av hetetokter i kvinners overgangsalder. Den ene strategien var livsstilsråd med tillegg av ti akupunkturbehandlinger, den andre omfattet kun livsstilsråd. De 267 deltakerne var postmenopausale kvinner med i gjennomsnitt 12,6 hetetokter per døgn registrert i dagbøker.

  Etter 12 uker rapporterte kvinnene i akupunkturgruppen signifikant større reduksjon i frekvens og intensitet av hetetokter sammenliknet med egenomsorgsgruppen. Nå foreligger oppfølgingsresultatene ved seks og 12 måneder (1).

  I akupunkturgruppen rapporterte kvinnene samme frekvens og intensitet av hetetokter ved seks og 12 måneder som ved 12 uker. Egenomsorgsgruppen rapporterte frekvens og intensitet av hetetokter på samme nivå som akupunkturgruppen etter seks og 12 måneder. Forventninger om en positiv effekt av akupunkturbehandling ved studiestart var assosiert med en større reduksjon av hetetokter i begge grupper.

  Resultatene viste at akupunkturbehandling i tillegg til egenomsorg kan bidra til en raskere reduksjon av hetetokter blant postmenopausale kvinner, men den gir ingen langtidseffekt. Studien var en pragmatisk studie, der man evaluerte effekten av akupunkturbehandlingen slik den gis i praksis, som en «pakke». Vi vet derfor ikke hva som er bidraget fra de enkelte bestanddelene av «pakken», som effekt av forventning, akupunkturnåler og klient-terapeut-interaksjon. Imidlertid får vi svar på spørsmålet: «Kan akupunkturbehandling i tillegg til det jeg kan gjøre selv redusere mine hetetokter, og hvor lenge kan jeg i så fall forvente at effekten varer»?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media