Nyttig lærebok i psykiatri

Stein Opjordsmoen Ilner Om forfatteren
Artikkel

Herlofson, J

Ekselius, L

Lundh, L-G

Psykiatri

746 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 712

ISBN 978-91-44-04026-4

Målgruppen for denne svenske boken er medisinske studenter. Den består av hele 50 kapitler som er skrevet av enda flere forskjellige forfattere. De viktigste diagnostiske grupper er omtalt, og fremstillingen er krydret med kortfattede og noen ganger lengre, men illustrerende kliniske vignetter. I tillegg er det blant annet oversiktskapitler om genetikk, nevrovitenskap, søvnforstyrrelser, utbrenthet, selvmord og selvskading, vold i klinisk praksis, etikk, transkulturell psykiatri, konsultasjonspsykiatri og sykmeldingspraksis foruten kapitler om forskjellige behandlingstiltak. Det er mye stoff om utredning og diagnostikk, psykometriske tester, og en del om nevropsykologi og somatiske undersøkelser. Dessuten er det oversikter innen barnepsykiatri og alderspsykiatri inklusive mental retardasjon og demens.

Diagnostikken er for det meste DSM-IV-basert, men boken er velsignet fri for endeløs oppramsing av symptomer. Som ventet i en svensk lærebok er de biologiske aspekter ved psykiske lidelser godt ivaretatt. Imidlertid er det rimelig balanse idet psykososiale teorier og forskjellige psykologiske og sosialpsykiatriske forebyggelses- og behandlingsstrategier får sin plass.

Mange forfattere av en lærebok kan være en fordel ettersom oppgavene blir fordelt i henhold til ekspertise, men ulempen er at fremstillingen gjerne blir noe ulik. Noen av kapitlene er etter min oppfatning for tynne og lemfeldige med litteraturreferanser, mens det er mange eksempler på det motsatte. Slike gode, velintegrerte og oversiktlige kapitler er henholdsvis de om forstemningssyndromer (depresjoner og bipolar lidelse), somatoforme syndromer og dessuten substansrelaterte forstyrrelser (misbruk), selv om delirbehandling i det siste eksemplet burde vært fremstilt med mer konkrete anbefalinger med hensyn til medikasjon. Arbeidet med publikasjonen har åpenbart tatt mange år, og ikke alle kapitlene er like oppdatert.

Alt i alt gir imidlertid boken et godt inntrykk. Den kan leses som oppslagsbok og kan trygt anbefales til medisinske studenter, leger og dessuten til andre faggrupper som arbeider innen psykisk helsearbeid.

Anbefalte artikler