O.-B. Kolbjørnsrud svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per Steinar Steinsvoll påpeker at «livskrisehendelser» og mer alvorlige psykiske lidelser har en tendens til å eksponere seg utenom vanlig arbeidstid. Han hevder at dette vil kunne fortrenge andre somatiske akuttmedisinske oppgaver for legevaktlegen. Han mener derfor at man bør opprette heldøgnsbemannede akuttpsykiatriske kriseteam med basis i distriktspsykiatrisk senter (DPS) med egen krisepost og kvalifisert døgnbemanning.

  Notodden/Seljord DPS har opptaksområde på 45 000 innbyggere. Det er godt utbygd og ivaretar de oppgavene som myndighetene forutsetter at et slikt senter skal ha. Vi har god legebemanning også på døgnenhetene. Senteret har akutt- og krisetjenester. Denne tjenesten er videreutviklet etter prosjektperioden i 2004. Vi er lett tilgjengelige for kommunehelsetjenesten på dagtid blant annet gjennom akutteam i Notodden og i Seljord. Etter ordinær arbeidstid er vakthavende psykiater ved senteret tilgjengelig for legevaktlegen på telefon. Vi bruker psykiatrisk akuttavdeling mindre enn resten av fylket.

  Akutt- og krisetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter skal ikke erstatte primærhelsetjenestens legevaktfunksjon for psykiatriske pasienter, men skal være lett tilgjengelig dersom primærlegen har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Utfordringen vår er å bruke ressursene på en hensiktsmessig måte. Oppgavefordelingen mellom et slikt senter og sentraliserte sykehusenheter er klart definert i DPS-veilederen. Innsatsen bør innrettes slik at pasienter ikke legges inn på psykiatrisk akuttavdeling dersom de kan tas hånd om ved senteret. Døgnenheter med akuttsenger og kvalifisert personell skal være en del av distriktspsykiatrisk senter. I Telemark skal psykiatrisk akuttavdeling i Skien ivareta øyeblikkelig hjelp-funksjonen etter loven, og denne avdelingen har ressurser til å kunne ta imot pasienter til alle døgnets tider.

  I løpet av de ti første månedene i 2009 var det 123 innleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling fra vårt opptaksområde. 66 av innleggelsene skjedde på kveldstid, om natten og i helger. Akuttavdelingens personale gir uttrykk for at dette er innleggelser som er relevante for akuttavdelingen. Vi kan finne nærmere ut om dette ved blant annet å se på pasientenes symptom- og funksjonsnivå (GAF-skår). Jeg mener at det ikke er ressursmessig fornuftig å ha heldøgnsbemannede akutteam ved distriktspsykiatrisk senter. Vår beredskap i dag tar hånd om de aller fleste «livskrisehendelser». De aller fleste pasientene som legges inn ved psykiatrisk akuttavdeling fra vårt opptaksområde har behov for denne avdelingens rammer.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media