Kjønnshormonbindende globulin og type 2-diabetes

Nyheter Endokrinologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nye funn viser en mulig årsakssammenheng mellom nivå av kjønnshormonbindende globulin og diabetes.

  Transportøren av kjønnshormoner, kjønnshormonbindende globulin (SHGB), binder og transporterer østrogener og androgener i plasma. Resultater fra tidligere studier har vist en sammenheng mellom SHGB-nivå og insulinresistens, men man har ikke visst om det er noen sikker sammenheng mellom SHGB-nivå og risiko for diabetes.

  I en nestet pasient-kontroll-undersøkelse har man nå undersøkt plasma fra 359 kvinner med nyutviklet type 2-diabetes og like mange kontrollpersoner (1). Resultatene viste en sikker sammenheng mellom lave SHBG-nivåer og utvikling av diabetes over ti år. I multivariate analyser var oddsratio 0,1 i den høyeste versus den laveste SHBG-kvartilen. I tillegg undersøkte man serum fra deltakere i en annen helseundersøkelse og fant at sammenhengen mellom SHBG-nivå og diabetes var omtrent den samme for menn som for kvinner.

  – Dette er et viktig funn, sier seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg ved Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker. – Man har tidligere trodd at lave SHBG-nivåer skyldes insulinresistens. Resultatene fra studien viser at SHBG er en selvstendig risikofaktor, uavhengig av de tradisjonelle som for eksempel insulinresistens, overvekt, lite fysisk aktivitet, røyking, hypertensjon og diabetes i familien. Det imponerende er at de også viser at enkelte polymorfismer i SHBG-genet predikerer diabetesutvikling via SHBG-nivået. Dette viser en mulig årsakssammenheng mellom SHBG-nivå og diabetes, sier Berg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media