Enkel håndbok om kreftdiagnose og evaluering av behandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schmoll, H-J

  Van’t, Veer

  Vermorken, J

  ESMO handbook of cancer diagnosis and treatment evaluation

  156 s, tab ill. New York, NY: Informa Healthcare, 2009. Pris USD 100

  ISBN 978-0-415-39086-6

  Dette er en liten og oversiktlig håndbok i en serie fra European Society for Medical Oncology (ESMO). Målgruppen er først og fremst onkologer (herunder leger under spesialistutdanning) og andre klinikere som er involvert i diagnose, behandling og evaluering av behandlingsresultater for kreftpasienter. Håndboken kan nok også være nyttig for medisinstudenter og for kreftsykepleiere som ønsker en kortfattet oversikt, ikke minst ved oppgaveskriving for undervisningsformål. Den inneholder korte kapitler om patologi, biomarkører, moderne bildemodaliteter for utredning av kreft, prosedyrer for stadieinndeling og prognostisering, valg av behandlingsmodaliteter, summarisk om selvbehandlingsformene, samt konsentrerte oversikter over akutte og kroniske bivirkninger av kreftbehandling. Det lille og lommevennlige formatet er både en fordel og en svakhet. Man får korte og greie oversikter vedrørende moderne utredning, behandling og evaluering av kreftpasienter, i tråd med internasjonale normer. På den annen side vil man i praksis finne mye av slike oversikter, til dels med større detaljnivå og mer tilpasset norske forhold i Cytostatikaboken (som nå foreliggeri ny trykt utgave og vel vil finnes i nettutgave i løpet av høsten 2009), og i Kreftsykdommer – en basisbok for Helsepersonell i 3. utgave (2009).

  ESMO-håndboken vil ikke erstatte de mer voluminøse internasjonale håndbøker i onkologi, som bør være tilgjengelig i hvert fall ved onkologiske avdelinger – gjerne ved alle større norske sykehus.

  Jeg tror jeg kort vil rubrisere denne ESMO-håndboken som «kjekt å ha», spesielt ved norske kreftpoliklinikker og andre kliniske avdelinger som er mye involvert i moderne kreftbehandling, spesielt medikamentell kreftbehandling. Boken kan være et greit supplement til, men ikke erstatte de norske håndbøker nevnt ovenfor, eller til de mer dyptpløyende oppslagsverker som også bør være tilgjengelig ved sykehusavdelinger som til daglig er involvert i moderne utredning og behandling av kreftpasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media