Øyunn Holen Om forfatteren
Artikkel

Ny forskning anslår at sykdomsbyrden av schistosomiasis (Bilharzia) globalt er like høy som sykdomsbyrden av malaria, tuberkulose og hiv målt i DALY.

Færre enn 5 % av dem som trenger det, får behandling mot schistosomiasis (1). Sykdommen gir tap av 70 millioner DALY (disability-adjusted life years) hvert år. Sykdomsbyrden er særlig høy i Afrika. En enkel behandling for schistosomiasis koster mindre enn 3 norske kroner per person per år inkludert distribusjonskostnadene.

Anslagsvis er ca. 207 millioner mennesker infisert med en av de tre vanligste Schistosoma-typene: S mansoni og S japonicum som over år gradvis gir leversvikt, og S haematobium som gir kroniske skader i nyrer og urinveier hos begge kjønn, og i genitalia hos kvinner. I tillegg gir schistosomiasis redusert vekst og uvikling i barneårene, kronisk betennelse i de affiserte organene, anemi og mangelfull ernæring. Videre tyder mye på at genital schistosomiasis hos kvinner gir økt risiko for hivsmitte. Ca. 300 000 mennesker dør av schistosomiasis i Afrika hvert år.

Den viktigste strategien for kontroll med sykdommen er årlig massedistribusjon av praziquantel. For å kunne gi behandling til alle som bor i områder hvor de risikerer smitte, kreves en dramatisk økning i bevilgninger, beregnet til ca. 200 millioner dollar for å distribuere totalt 1,2 milliarder praziquantel tabletter årlig. Dette er likevel en billig intervensjon i forhold til kostnadene ved bekjempelse av for eksempel malaria og hiv.

Det trengs ytterligere forskning, blant annet på prevalens, spesielt siden den har en fokal utbredelse, evaluering av massebehandlingen og overvåkning av eventuell resistensutvikling. En vaksine mot S mansoni er under utvikling.

Anbefalte artikler