Artikkel

Utredning om biomedisin

Som ledd i Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 1.9. 2009– 31.8. 2011 om å «utvikle politikk på feltet biomedisin» har sentralstyret vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av aktuelle fagpersoner og med støtte fra Legeforeningens sekretariat. Arbeidsgruppens mandat skal være å redegjøre for dagens status mht. faglige, juridiske og etiske aspekter, og å peke på viktige faglige scenarioer innen biomedisin. Arne Laudal Refsum og Cecilie Risøe er oppnevnt som sentralstyrets representanter i arbeidsgruppen.

Utvalg skal utrede sykefravær og utstøting

– Vi er fornøyd med at regjeringen nå vil etablere et utvalg som skal se på årsaker til og virkemidler mot helserelatert fravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren, sier Torunn Janbu. Legeforeningens president og Tove Storrødvann, Akademikernes generalsekretær, representerte Akademikerne da partene i arbeidslivet i begynnelsen av desember møtte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun hadde invitert partene for å be om innspill til utvalgets mandat og arbeid. Utvalget skal legge tilgjengelig forskning og kompetanse til grunn for arbeidet – men samtidig vurdere om det er særskilte grunner for at helse- og omsorgssektoren har så høyt sykefravær. Det er allerede innført flere tiltak for å redusere sykefraværet, men disse er bare i varierende grad iverksatt.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/158253.0

Geilokurset 2010

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 8. – 12.3. 2010 på Dr. Holms Hotel. Uken består av et klinisk emnekurs i laboratoriemedisin på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs i kommunikasjon, samt foreningsdag. Invitasjon med fullstendig kursprogram blir sendt per e-post til medlemmene i de to foreningene i første halvdel av januar. Da opplyses også påmeldingsadresse for kurset.

Millionbeløp til MedHum

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) samlet i 2009 inn over 1,2 millioner kroner, blant annet til forebygging av overføring av hiv fra mor til barn i Sierra Leone. Samarbeidspartner i var UNICEF Norge, og målet med aksjonen var å bidra til gjennomføring av enkle primærhelsetiltak i Port Loko-distriktet i Sierra Leone, ett av landene i verden med høyest barnedødelighet. Medisinstudentenes humanitæraksjon utgår fra Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Anbefalte artikler