Minileder

Forsidebildet

Ole Didrik Lærum

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Haakon E. Meyer

Medisin og vitenskap

Harald Åsheim
Kjell Bjørgvin Nilsen
Konny Johansen
Kari Furu
Trond P. Leren
Turid E. Manshaus
Leiv Ose
Knut Erik Berge
Hilde Jørgensen
Erik Qvigstad
Fridtjof Jerve
Eldbjørg Melseth
Anne Eskild
Christopher S. Nielsen
Alf Meberg
Margrethe Greve-Isdahl
Cathrine Alsaker Heier
Teresa Farstad
Dag Bratlid
Svein Skeie
Eldar Søreide
John Cooper
Kristin Fladstad Heier
Vibeke Krohn Olsen
Sture Rognstad
Jørund Straand
Else-Lydia Toverud
Håvard Trønnes
Gunnar Norgård
Ansgar Berg
Anne B. Bærug
Elisabeth Tufte
Kaare R. Norum
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Beate Fossum Løland
Anne B. Bærug
Gro Nylander

Perspektiv og debatt

Kari Gulla
Arne K. Myhre
Dag Bratlid
Kjersti Skjold Rønningen
Lars Chr. Stene
Trond Rasmussen
Turid Wetlesen
Per Magnus
Jøran Hjelmesæth
Dag Hofsø
Martin Handeland
Line Kristin Johnson
Rune Sandbu
Frederik K.O. Kristensen
Jan Marcus Sverre
Jan Emil Kristoffersen
Gisle Roksund
Synnøve Torgersen
Geir Stene-Larsen
Kari Tveito
Petter Gjersvik
Ståle Onsgård Sagabråten
Ole Rikard Haavet
Kristin Prestegaard
Trond Egil Hansen
Kjartan Olafsson
Unni Aanes
Esben Esther Pirelli Benestad
Lars Johan Materstvedt
Pernille Nylehn

Aktuelt i foreningen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Ståle Ritland
Einar Husebye
Arthur Tambs
Laila Ekrem Tambs
Stein Finne
Erik Wærnes
Terje Talseth Gundersen

På tampen

Anne B. Ragde