Samlet serbiske og bosniske leger

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har samlet leger fra Serbia og Bosnia-Hercegovina for å gjenopprette det faglige samarbeidet.

Eline Thorleifsson. Foto Lise B. Johannessen

Utvalget arrangerte et seminar som en del av utdanning i psykiatri for allmennpraktikere i de to landene, og samlet leger fra begge de tidligere konfliktområdene. Allmennpraktikerne fra Sarajevo og Beograd dro også på gjensidige besøk i hverandres praksiser som en del av opplegget.

– Vi håpet at det ville være et ledd i forsoning og gjenoppretting av det faglige samarbeidet, sier Eline Thorleifsson, leder i Legeforeningens menneskerettighetsutvalg. Deltakerne ga uttrykk for at de hadde hatt stort utbytte, både faglig og kollegialt, av besøkene.

– I Serbia spres nå undervisningsopplegget som en modell til andre byer. Vi mener dette samarbeidsprosjektet har vært så vellykket at det burde fortsette, sier Eline Thorleifsson.

Anbefalte artikler