For enhver kliniker

Esben Esther Pirelli Benestad Om forfatteren
Artikkel

Graugaard, C

Møhl, B

Hertoft, P.

Krop, sygdom & seksualitet

368 s, tab, ill. København: Hans Reitzels forlag, 2006. Pris DKK 398

ISBN 87-412-2608-9

Krop, sygdom & seksualitet henvender seg til klinikere på ethvert spesialområde og vil også være nyttig for pasienter og i noen grad for interesserte blant dem vi kaller «folk flest». Dersom klinikerne vil forebygge følelsen av å bli tatt på sengen fordi pasientene kan mer enn dem selv, bør de være tidlig ute.

Boken er blitt til over lang tid. Det er gjort godt grunnarbeid. Redaktørene, som alle er godt kjent i det sexologiske miljøet, har mottatt stoff fra erfarne klinikere fra hele Skandinavia. Det gir stor bredde.

Dette er en paperback, med noen ganske få og enkle tabeller og illustrasjoner. Den er på dansk, selv om jeg vil tro at noen av manuskriptene i utgangspunktet er skrevet på svensk eller norsk. Det er 19 kapitler. Jeg tar med alle titlene fordi de på en utmerket måte beskriver innholdet:

 1. Krop, sygdom og seksualitet generelt

 2. Lægemidler og seksualitet

 3. Etnisitet, kultur og seksualitet

 4. Sexologi i almen praksis

 5. Voldtægt, overgreb og seksualitet

 6. Seksuelt overførbare sygdomme og seksualitet

 7. Penissygdom og seksualitet

 8. Spiseforstyrrelser og seksualitet

 9. Kromosomafvigelser, intersex og seksualitet

 10. Lungesygdom og seksualitet

 11. Hjertesygdom og seksualitet

 12. Tarmsygdom og seksualitet

 13. Hudsygdom og seksualitet

 14. Giktsygdom og seksualitet

 15. Kræft og seksualitet

 16. Nyresygdom og seksualitet

 17. Diabetes og seksualitet

 18. Gynækologi og seksualitet

 19. Søvnforstyrrelser og seksualitet

Som man kan se blir det meste berørt. Forfatternes intensjon er å opplyse – opplyse alle som trenger det – og det er de fleste. Kanskje kunne det vært et eget kapittel om psykiatriske lidelser og seksualitet. Det er mye skjult seksualitet i psykiatrien.

Dette er opplysende, samtidig som leseren får et godt innblikk i hva man kan kalle sexologisk tenkning. Språket er greit og for det meste gledelig fritt for medisinsk terminologi. Det øker tilgjengeligheten. Man blir minnet om og konfrontert med at i prinsippet er alle mennesker seksuelle, også de som feiler noe. Man blir også minnet om og får demonstrert at svært mye av det vi gjør og gir av behandling, påvirker seksualiteten til våre klienter.

Dette er en bok både til å slå opp i og til å lese fra perm til perm. Et godt råd er å gjøre det siste først og det første siden. Undertegnede er overbevist om at dersom innholdet ble mer kjent og mer praktisert, ville vi sitte igjen med friskere pasienter og gladere leger, eller kanskje omvendt?

Anbefalte artikler