Ny kunnskap om spredning av kreftceller

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Proteinet S100A4 er lokalisert i kjernen i avanserte svulster fra tykk- og endetarmskreft. Det kan bety at det regulerer gener som fremmer spredning.

Kjetil Boye. Foto Bente Talåsen Boye

Spredning (metastasering) av kreftceller til andre organer er hovedårsaken til at kreftpasienter dør av sykdommen. Det er viktig å få mer kunnskap om prosessen. I dyremodeller er det vist at proteinet S100A4 kan være en pådriver. Kjetil Boye ved Avdeling for tumorbiologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, har undersøkt proteinets rolle i spredningen av brystkreft og tykk- og endetarmskreft.

– De mer aggressive brystkreftsvulstene hadde økt nivå av S100A4, men dette hadde ikke betydning for pasientoverlevelsen eller for tiden det tok å utvikle fjerntliggende metastaser. Over 60 % av vevsprøvene fra pasienter med tykk- og endetarmskreft uttrykte S100A4. I de mest avanserte svulstene var proteinet lokalisert i kjernen. Dette kan bety at det deltar i reguleringen av gener som er viktige for spredning, sier Boye.

Han har vist at uttrykket av S100A4 hemmes av interferon γ (IFNγ)), men S100A4 kan også samarbeide med IFNγ og bidra til å indusere apoptose.

– Mye er fremdeles uklart, men vi vet at S100A4 må frigis fra kreftcellene eller normale celler i nær tilknytning til kreftsvulsten for å fremme spredning. Vi tror at proteinet bindes til reseptorer på overflaten til andre kreftceller og setter i gang en kjedereaksjon. Det kan tenkes at antistoffer mot S100A4 kan brukes terapeutisk for å hindre dette, sier han.

Boye forsvarte avhandlingen The metastasis-promoting protein S100A4; expression, regulation and biological function for Ph.D.-graden 22.6. 2007.


S100A4: Protein i S100-familien. Dette er en familie av kalsiumbindende proteiner som er løselig i 100 % mettet ammoniumsulfat ved nøytral pH, derav S100 i navnet. S100A4 uttrykkes i en rekke ulike celletyper, som fibroblaster, endotelceller, granulocytter, makrofager og andre typer immunceller.

IFNγ: Interferon γ, et signalmolekyl (cytokin). IFNγ ble opprinnelig identifisert som et molekyl med potensiell antiviral effekt, men det har senere vist seg at det er involvert i en rekke biologiske prosesser – som vaktpost for immunforsvaret, antigenpresentasjon, regulering av cellesyklus og apoptose.

Apoptose: Programmert celledød.

Insomni: Redusert søvnkvalitet og lite regenerativ nattesøvn. Insomni skyldes sen innsoving, hyppig oppvåkning eller tidlig morgenoppvåkning.

REM: Rapid Eye Movement, den søvnfasen da man drømmer mest. I denne fasen blir hjernebølgene målt til å være nesten lik hjernebølgene i våken tilstand, men alle musklene i kroppen er fullstendig avslappet. Man kan observere hurtige øyebevegelser hos personer som er i dette stadium, mens resten av kroppen ikke er i bevegelse.

RBD: Søvnforstyrrelse knyttet til REM-fasen (REM sleep behavior disorder). Den lammelseslike tilstanden av kroppsmuskulaturen under REM uteblir – pasienten kan dermed utagere sine drømmer og skade seg selv eller andre.

EDS: Sykelig tretthet på dagtid (Excessive Daytime Sleepiness). Trettheten og tendensen til å sovne går utover pasientens livskvalitet. I alvorlige tilfeller kan pasienten sovne uansett situasjon, for eksempel under en samtale.

Anbefalte artikler