Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny direktør i Helse Sør-Øst

  Ny direktør i Helse Sør-Øst

  Mari Trommald (f. 1962) har tiltrådt stillingen som ny viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst. Hun skal arbeide på strategisk nivå og ha spesielt ansvar for den medisinske fagutviklingen i Helse Sør-Øst. Hun kommer fra stillingen som fungerende ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

  Trommald har bred bakgrunn fra forvaltningen, forskning og primærhelsetjenesten. Hun er utdannet lege og tok doktorgraden i 1995. Hun har klinisk erfaring fra allmennpraksis og fengselshelsetjenesten og har arbeidet som forsker ved Folkehelseinstituttet om temaer tilknyttet kunnskapsbasert medisin, prioriteringer og helseøkonomi. I perioden 2002 – 06 hadde Trommald ulike lederstillinger i Sosial- og helsedirektoratet.

  Årets Sintef-pris til Faggruppe for morfologi

  Årets Sintef-pris til Faggruppe for morfologi

  Faggruppe for morfologi ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har fått årets Sintef-pris for fremragende pedagogisk virke. Faggruppen som består av Anna M. Bofin (f. 1956), Christina Vogt Isaksen (f. 1945), Erik Larsson, Ivar Skjåk Nordrum (f. 1953), Sverre Helge Torp (f. 1956) og Åshild Vege (f. 1951), professorer i medisin på hvert sitt spesialområde.

  I innstillingen til pristildelingen la juryen vekt på faggruppens evne til å tenke nytt og at det er lagt ned en innsats som går langt utover det som normalt kreves.

  Til tross for at patologi er et basalområde innen medisinen var det i en periode vanskelig å rekruttere til faget. Faggruppen la derfor opp et nytt kurstilbud med stor vekt på formidling og tilgjengelighet. Dette har stimulert studentene til videre arbeid med faget.

  Det er for øvrig første gang Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke går til en faggruppe.

  Ny fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold

  Ny fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold

  Halfdan Aass (f. 1951) er nyansatt i stillingen som fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold.

  Aass er utdannet lege med spesialitet i indremedisin og hjertesykdommer og har medisinsk doktorgrad innen hjerteforskning. I oktober 2003 ble han fagdirektør ved Sykehuset i Buskerud, og fra høsten 2005 til våren 2007 var han administrerende direktør ved sykehuset. Han kommer fra stillingen som seksjonsoverlege ved hjertemedisinsk avdeling ved RikshospitaletRadiumhospitalet, der han også tidligere har arbeidet. Den nye fagdirektøren vil få betydelige oppgaver i forhold til den videre faglige utviklingen ved Sykehuset i Vestfold. Dette innebærer blant annet tett samarbeid med den nye eieren av sykehuset – Helse Sør-Øst RHF – og med de øvrige helseforetakene i nabofylkene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media