Les mer om ...

Artikkel

Ernæring og svangerskap

Ernæring og vekst i fosterstadiet påvirker helsen senere i livet, viser flere studier. Det er godt dokumentert at morsmelk bidrar til utvikling og modning av barnets immunapparat. Amming kan ha positive helseeffekter også på lang sikt, både for mor og for barn.

Verdens helseorganisasjon lanserte i 2006 nye vekstkurver for barn under fem år basert på studier fra mange land. Barn med ulik etnisk bakgrunn vokser svært likt i disse årene – forutsatt like vekstvilkår.

Amming, vekt og vekstkurver

Verdens helseorganisasjons nye vekststandard for barn under fem år

Morsmelk, immunrespons og helseeffekter

Ernæring, vekt og svangerskap

Lungesykdom hos nyfødte

Bronkopulmonal dysplasi er en alvorlig komplikasjon hos for tidlig fødte barn, særlig hos dem med fødselsvekt under 1 000 g. Barnet får astmaliknende respirasjon og kan utvikle pulmonal hypertensjon. Det finnes ingen spesifikk profylakse eller behandling.

Neonatal pulmonal luftlekkasje, bl.a. pneumothorax, kan oppstå spontant eller kort tid etter fødselen i forbindelse med resuscitering og respiratorbehandling.

Bronkopulmonal dysplasi

Pulmonal luftlekkasje hos nyfødte

Bronkopulmonal dysplasi

Er underlivsundersøkelse av småjenter krenkende?

Rutinemessige undersøkelse av underlivet hos alle jenter før skolealder vil kunne ha forebyggende virkning uten den stigmatisering som undersøkelser bare av grupper spesielt utsatt for omskjæring vil ha. Dette hevder barneleger ved St. Olavs Hospital i en kronikk. En slik undersøkelse kan inngå som en integrert del av fireårskontrollen på helsestasjonene.

Er underlivsundersøkelse av førskolejenter krenkende?

Genscreening for diabetesrisiko

Forekomsten av type 1-diabetes øker, og insidensen i Norge er en av de høyeste i verden. Hvor mye betyr henholdsvis arv og miljø i sykdomsutviklingen? I den norske MIDIA-undersøkelsen skal 100 000 nyfødte testes for en genkombinasjon som gir økt risiko for type 1-diabetes. Studien er viktig, men har flere etiske problemstillinger knyttet til seg, som omtalt i Tidsskriftets sommernummer.

Miljøårsaker til type 1-diabetes

Psykiatri på italiensk

I Italia kan alle som trenger det, ta direkte kontakt med psykiatritjenesten – uten henvisningsskriv fra lege. Norske allmennleger har vært på studiebesøk i Trieste, der reformprosessen innen italiensk psykiatri startet i 1970-årene. Pasienter med alvorlig psykisk sykdom synes å ha fått et bedre tilbud enn før, delvis pga. befolkningens aksept for avvikende atferd og tilrettelegging for meningsfylt arbeid.

Psykiatri på italiensk

Anbefalte artikler