Vil ha praksiskonsulenter i distriktspsykiatriske sentre

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Praksiskonsulentordningen bør gjøres obligatorisk ved alle distriktspsykiatriske sentre, mener Legeforeningen.

Legeforeningen ønsker obligatorisk praksiskonsulentordning ved alle distriktspsykiatriske sentra. Illustrasjonsfoto Colourbox

Foreningen mener samtidig at Helse- og omsorgsdepartementet også bør vurdere å innføre ordningen i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

Departementet foreslår nå en strategiplan for at mennesker med psykiske lidelser skal få mer samordnede tilbud fra helse- og sosialtjenesten og arbeids- og velferdsforvaltningen for å kunne utnytte sin arbeidsevne. Legeforeningen støtter utgangspunktet for planen. Foreningen påpeker imidlertid at departementet i tiltakene ikke har tatt tilstrekkelig høyde for at en del som har psykiske vansker også kan ha rusproblemer, og at det i noen minoritetsgrupper er store utfordringer både når det gjelder psykisk helse og deltakelse i arbeidslivet.

Hovedformålet med gjøre praksiskonsulentordningen, der fastleger fungerer som kontaktformidlere på samhandling med spesialisthelsetjenesten, obligatorisk ved alle distriktspsykiatriske sentre (DPS), er å bedre samarbeidet, slik at behandlingsforløpet for pasientene kan bedres blant annet gjennom å kartlegge og fjerne flaskehalser i behandlingskjeder.

I departementets høringsnotat om ordningen, foreslås det å forplikte fastlegene til å ivareta flere kommunale oppgaver og delta i flere samarbeidsfora.

– Myndighetene må da se på om dimensjoneringen på allmennhelsetjenesten må økes, skriver Legeforeningen, og viser til at fastlegene melder om et stadig økende arbeidspress med økte forventninger til samhandling med ulike instanser.

Departementet foreslår å styrke psykologtjenester i kommunene. Legeforeningen er ikke enig i at dette bør prioriteres på bekostning av en styrking av det faglige nivået i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

Anbefalte artikler