Samarbeid gir best kunnskap

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Når forskere samarbeider, blir resultatet best – også innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Forskeren i elfenbenstårnet – en saga blott? Illustrasjonsfoto Bill Varie/Corbis/SCANPIX

Tidligere var det ikke uvanlig at en originalartikkel var forfattet av én person. Det er sjeldent i dag, ikke minst innenfor medisin og naturvitenskap. Men det er ikke opplagt at dette har gitt bedre kvalitet. Amerikanske forskere har nå studert utviklingen av kunnskapsproduksjon innenfor en rekke fagdisipliner (1).

19,9 millioner forskningsartikler publisert over 50 år og 2,1 millioner patentregistreringer i USA ble gjennomgått. Artiklene ble delt inn i tre hovedkategorier – det var naturvitenskap, medisin og teknologi, så samfunnsvitenskap, til sist kunst og humaniora. I fag som medisin, biologi og fysikk er antall forfattere per artikkel mer enn fordoblet på 45 år. Men også i fag som tidligere har vært dominert av eneforfattere, er det en økende tendens til at flere publiserer sammen. Analysen viste dessuten at arbeidene som ble publisert av grupper av forfattere, er mer sitert enn de som er skrevet av enkeltforfattere.

– Jeg synes det er spesielt interessant at artikler innen humaniora og samfunnsvitenskap også blir bedre ved teamarbeid. Her har til nå idealet vært den lærde monografi forfattet i elfenbenstårnet, sier professor Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø.

– Med denne dokumentasjonen står vi enda sterkere i å bygge grupper, som vi vet har mye større appell til ungdommen enn den ensomme, lærde tilværelse. Vi bør derfor fortsette arbeidet med å stimulere og belønne gode forskningsgrupper ved universiteter og høyskoler, sier Aarbakke.

Anbefalte artikler