Mat og medisin – godt, men ikke kort

Astrid Lavoll-Nylenna Om forfatteren
Artikkel

Drevon, CA

Blomhoff, R

Bjørneboe, G-EAa

Mat og medisin

Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5.utg. 712 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007. Pris NOK 629

ISBN 978-82-7634-736-4

Dette er den største norske læreboken i ernæring og en gjenganger for studentene. Nå foreligger 5. utgave, åtte år etter den forrige. En oppdatert lærebok er viktig i et så aktuelt og fremtidsrettet fag som ernæring er.

 Den mest synlige forandringen fra forrige utgave er at den da delvis svarte forsiden har fått en langt mer innbydende frisk grønnfarge. Innvending er lite forandret. Oppbygningen er den samme som i forrige utgave, bare et par av de 41 kapitlene har fått nye navn. Kapitlene er delt inn i avsnitt med nummerering av typen 3.2, 19.4 etc. Dette gir følelsen av å lese en offentlig utredning og gjør utseendet kjedeligere enn nødvendig. Grønne bokser med viktig informasjon i kapitlet om spedbarn er et pluss. Dette er studentvennlig og burde vært med gjennom det hele.

Det har skjedd mye innen ernæringsforskning de siste årene, og her presenteres mye nyere forskning. I denne utgaven har antioksidanter og oksidativt stress fått et eget kapittel. Her er det mye viktig og interessant, men åtte sider med tabeller over antioksidantinnhold i ulike matvarer blir for mye for de fleste. Det oppdaterte ernæringspolitikkapitlet inneholder generell informasjon som tilsier at dette burde være blant introduksjonskapitlene, ikke det aller siste.

15 kapitler er viet de ulike næringsstoffene samt sporstoffer, vann og tilsetningsstoffer. Ni kapitler omhandler sykdommer i ernæringssammenheng – fra kosthold og kreft, overvekt og fedme til nyresykdommer. Dette kommer i tillegg til det første sammendragskapitlet Kosthold og helse, som inneholder en kort presentasjon av hver av sykdomsgruppene som senere behandles i egne kapitler. Sannsynligvis kunne en større utvidelse av dette første kapitlet vært tilstrekkelig – de enkelte sykdommer vil man uansett måtte lese om andre steder. Når det er sagt, må det tilføyes som et pluss at kapitlene er skrevet av noen av landets fremste eksperter, som Finn Skårderud om spiseforstyrrelser og Kristian Hanssen om diabetes.

Undertittelen er Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. Men det nordiske aspektet er langt mindre uttalt enn i forrige utgave. Svenske Per-Ola Attman har skrevet kapitlet Njursjukdomar på svensk, men dette er det eneste ikke-norske bidraget. I 4. utgave var kapitlene om overvekt og mage- og tarmsykdommer på henholdsvis dansk og svensk, begge disse er nå på norsk. Innslaget av nordisk samarbeid burde vært større for at dette skal kunne kalles «nordisk lærebok».

Målgruppen er studenter innen ernæring, medisin, tannmedisin, sykepleie, fysioterapi og idrett. Mat og medisin er innholdsrik, men med over 700 sider stiller den mer i kategorien oppslagsverk for andre enn ernæringsstudenter. En bok som var halvparten så stor ville nok fått dobbelt så mange lesere.

Anbefalte artikler