Oversiktlig og instruktiv lærebok i pediatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schiøtz, PO

  Skovby, F

  Praktisk pædiatri

  2. utg. 384 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 598

  ISBN 978-87-628-0568-2

  Denne danske pediatriboken kom første gang ut i 2001. Den er beregnet på medisinstudenter, og ifølge forordet er innholdet tilpasset pensum i pediatri ved de danske medisinske fakultetene.

  I annen utgave er det gjort en rekke endringer, bl.a. er det tatt med to kapitler om internasjonal pediatri og om fysisk og seksuell mishandling, temaer som for øvrig ofte mangler i tilsvarende lærebøker. Den er oversiktlig og lettlest og innholder en rimelig komplett oversikt over de viktigste medisinske problemstillinger innen faget, redigert på tradisjonell måte i organspesifikk orden med gjennomgang av normal fysiologi/utvikling, patofysiologi, de enkelte sykdommer og deres behandling. De enkelte temaene er relativt godt illustrert med figurer, fotografier og tabeller, og det er regelmessig lagt inn sykehistorier som bidrar til å knytte gjennomgangen av de ulike sykdomsbildene nærmere de praktiske kliniske problemstillingene. I hvert kapittel er det i tillegg til en kortfattet referanseliste også en meget nyttig og prisverdig henvisning til relevante nasjonale (danske) og internasjonale Internett-adresser for ytterligere fordypning, noe man ikke i samme grad finner i andre lærebøker. Ved at man på denne måten får enkel (og gratis) tilgang til utvidet informasjon, vil Praktisk pædiatri nok i praksis ha større nytteverdi for eieren og være mer omfattende enn boken i seg selv.

  I tillegg har man på forlagets hjemmesider tilgang til mellom fire og 15 flervalgsspørsmål tilpasset innholdet i hvert enkelt kapittel. Det er for øvrig ingen betingelse at man har kjøpt boken for å få tilgang til denne tjenesten, hvem som helst kan teste seg selv på disse spørsmålene, og tjenesten er gratis. Resultatet blir umiddelbart meldt tilbake, slik at man på en enkel måte kan kontrollere egen læringsprosess.

  Etter at prosjektet med en nordisk lærebok i pediatri ble avviklet for noen år tilbake, har det dukket opp en rekke pediatriske lærebøker i de enkelte land. Disse synes stort sett å hevde seg godt i konkurransen med den mer internasjonale litteraturen. Selv om det også innen Norden vil være visse forhold som er forskjellige, det gjelder både lovverk og behandlingstradisjoner, vil nok mange norske studenter være tjent med å lese faget på et språk man relativt lett forstår. Etter min oppfatning vil Praktisk pædiatri kunne hevde seg godt i konkurransen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media