Interaktivt hjerneatlas

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kingsley, RE

  Kinglsey, RD.

  Interactive atlas of the human brain

  CD-ROM. Totowa, NJ: Humana Press, 2007. Pris USD 100

  ISBN 978-1-58829-798-3

  Dette er en utnyttelse og en videreføring av det enorme bildematerialet som er utviklet i The Visible Human Project, hvor menneskekropper (en kvinne og en mann) er visualisert ved digitale bilder av anatomiske snitt, CT og MR. Her dreier det seg om et hjerneatlas av en type og med en bildemessig detaljering som ingen har sett før. En hjerne fra en 72 år gammel mann er skåret i ca. 1,5 mm tykke skiver som alle er digitalisert. I tillegg er hjernen til en 63-åring avbildet med MR med bruk av tre sekvenser (FLAIR, T1 og T2) med høy oppløsning. Bildene vises i de tre konvensjonelle planene. De anatomiske snittene er skåret aksialt (horisontalt) og avbildet, mens sagittal- og frontalsnitt (koronalsnitt) er rekonstruert fra de aksiale bildene.

  Atlaset er enkelt og oversiktlig organisert, og man kan raskt gå fra snitt til snitt. For de anatomiske bildene betyr det i praksis at man med musen kan bevege seg kontinuerlig gjennom hjernen omtrent som i en videosekvens. Man kan også enkelt og temmelig raskt skifte mellom ulike bildemoduser, slik at samme nivå og plan kan ses fremstilt på alle fire måter (men ikke samtidig – man får bare opp ett bilde om gangen). I et lite sidefelt er det små bilder av de to planene som ikke vises i full størrelse – dvs. hvis man ser på aksialbilder, vises småbilder av sagittal- og koronalplan hvor beliggenheten av det aksiale snittet vises med en gul strek. Man kan på den måten selv styre omtrentlig hvor man vil legge snittet som man vil betrakte nærmere.

  For å få se navn på strukturer er det flere alternativer. Uansett kommer navnene opp i et sidefelt til høyre. Hvite streker peker presist på strukturen. Man kan velge om man vil ha navn og peker samtidig, bare peker eller bare navn (de siste gir mulighet for å teste seg selv). Man kan også i en enkel meny velge å se alle navn, de viktige, de absolutt nødvendige (critical) eller om man bare er ute etter en bestemt struktur. Alt overveiende virker det som merkingen av strukturer er gjort korrekt. Man får også opp en kort beskrivelse av hver struktur i et lite felt nederst. Utvalget av merkede strukturer virker stort sett fornuftig.

  Det er likevel et misforhold mellom det fantastiske bildematerialet og teksten. Man ville ventet nokså omfattende tiltak for å kvalitetssikre navn på strukturer, deres plassering og det som sies om deres betydning hvis dette skulle holdt samme nivå som det bildemessige. Men dessverre oppgis det ingen kilder – verken til andre atlas eller til artikler – bortsett fra at Carl Marfurt, som forsker på corneas innervasjon, har gått gjennom en tidlig versjon. Det sies heller ingenting om hvilke valg og vurderinger som er gjort ved seleksjon av strukturer som merkes og ved valg av nomenklatur. Heller ikke gis det noen kilder for de korte beskrivelsene knyttet til hver struktur.

  Dette er et atlas for medisinstudenter, nevrologer, nevrokirurger og radiologer. For medisinstudenter kan atlaset være en verdifull hjelp til å danne seg tredimensjonale forestillinger om hjernen. Interaktivitet og mulighet for selvtesting er også verdifullt. Angivelser av viktig og mindre viktig virker riktignok nokså tilfeldig, og bør ikke brukes som rettledning for studiearbeid. Alt i alt er jeg ikke sikker på om utbyttet for studenter er så stort at atlaset bør anbefales innkjøpt av andre enn spesielt interesserte, men det ville vært bra med en tilgjengelig institusjonell versjon. For nevrologer og nevrokirurger vil jeg tro at det vil være en fin kilde til rask repetisjon og orientering. Men er man i tvil om en struktur, kan man dessverre ikke benytte dette atlaset som sannhetsvitne – til det er som sagt kvalitetssikringen av den tekstlige delen for dårlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media