Antidiabetikum med økt risiko for karsykdom

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av glitazoner ved type 2-diabetes kan gi økt kardiovaskulær risiko. Det viser en ny metaanalyse.

Glitazoner representerer en ny klasse antidiabetika. I en metaanalyse av 42 studier ble det nylig vist økt relativ risiko for hjerteinfarkt, angina pectoris eller plutselig død for pasienter som brukte rosiglitazon (1). Studien har vakt stor oppsikt og debatt.

Nylig uttalte en rådgivningsgruppe for det amerikanske legemiddelverket (FDA) at rosiglitazon ikke bør fjernes fra markedet, men at det skal vedlegges en advarsel om risiko for hjerte- og karbivirkninger (2).

– Glitazonene ga store forhåpninger da de ble introdusert for noen år siden. Midlene har mange teoretisk interessante virkninger, og håpet var at de kunne redusere forekomsten av hjerte- og karsykdom ved type 2-diabetes. Virkeligheten har imidlertid vært en helt annen. Glitazonene er ikke særlig effektive til å senke blodglukosenivå, men kan gi hjertesvikt og økt bruddtendens hos kvinner og har en del andre uheldige virkninger, sier professor Kristian F. Hanssen ved Endokrinologisk klinikk, Aker universitetssykehus.

– Det norske legemiddelverket mener det er for tidlig å trekke en konklusjon. Jeg mener konklusjonen er enkel: Ingen pasienter i Norge bør begynne med glitazoner, og de som bruker slike midler, bør skifte til annen antidiabetisk behandling. Det betyr at flere kommer til å bruke insulin, som er den mest effektive blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes.

Debatten er svært interessant. For eksempel ble ikke bivirkningene oppdaget ved registrering fordi registreringssøknaden bygde på studier med relativt kort oppfølgingstid. Dessuten var registreringen basert på biokjemiske endepunkter som HbA1c, ikke på harde kliniske endepunkter. FDAs rådgivningskomité foreslår nye prosedyrer for design av legemiddelstudier og godkjenning av legemidler. Det er på høy tid, sier Hanssen.

Anbefalte artikler