Strømninger i tiden?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Da jeg ryddet kontoret mitt forleden, fant jeg en artikkel av Geir Stene-Larsen i Tidsskriftet nr. 1/2006 med tittelen 1880 – 2005 – fra fattigdomssykdommer til overflodslidelser (1). Jeg hadde i sin tid lagt artikkelen til side for å gi en kommentar, men det ble stadig utsatt – til nå.

  I avsnittet som begynner med «Noen tilstander fremstår imidlertid nærmest som epidemier...» heter det: «Mer fibromyalgi og nakkeslengskade og fenomener som multippel personlighetsforstyrrelse, multippel kjemisk overfølsomhet og posttraumatisk stressforstyrrelse er andre eksempler på endringer som antakelig mer er uttrykk for strømninger i tiden enn økt sykelighet i befolkningen» (1). Jeg vil gjerne vite forfatterens bakgrunn for å påstå/mene/anta at ovennevnte tilstander, bl.a. nakkeslengskade, er «mer uttrykk for strømninger i tiden enn økt sykelighet i befolkningen». Hva slags medisinskfaglig forståelse og holdning ligger bak denne uttrykksformen?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media