Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Tom D. Andersen 2.5. 1936 – 15.5. 2007

Lars Th. Bjercke 21.4. 1922 – 15.4. 2007

Oskar Eikeland 25.11. 1943 – 18.5. 2007

Johan Christopher Giertsen 24.9. 1923 – 14.6. 2007

Arne Olav Gravem 27.7. 1918 – 20.5. 2007

Anne Karin Grøsfjeld 23.7. 1937 – 9.7. 2007

Arne E. Gråbø 30.5. 1919 – 3.4. 2007

Sverre Haugan26.8. 1924 – 27.5. 2007

Hans Inge Howlid 27.3. 1941 – 26.5. 2007

Rita Kolvik 19.1. 1950 – 5.5. 2007

Terje K. Kristensen 27.3. 1943 – 3.6. 2007

Astrid Karen Misvær 12.2. 1963 – 27.5. 2007

Harald Natvig 3.9. 1933 – 17.5. 2007

Ragnvald Konow Thorsen 1.1. 1918 – 3.6. 2007

Jarl Magne Vaadal 9.10. 1933 – 26.3. 2007

Bjarne Arentz Waaler 18.4. 1925 – 17.6. 2007

Natalia Khormova Walseth 7.3. 1954 – 9.6. 2007

Peder Arnold Østgård 11.5. 1923 – 26.6. 2007

Anbefalte artikler