Artikkel

Riktig ernæring er viktig for den enkeltes helse og for folkehelsen generelt. Tidsskriftet presenterte i 2004 en temaserie om ernæring som skapte interesse og ble mye lest. Kunnskapen om ernæringens betydning er i rask utvikling, og i Tidsskriftet nr. 17 – 19/2007 publiseres derfor en rekke artikler som omhandler ny viten om ernæring og helse. Artiklene er redigert av Michael Bretthauer.

Foto Berit Roald/Scanpix Creative/SCANPIX

Nr. 18/2007

www.tidsskriftet.no/tema

Anbefalte artikler