Bronkopulmonal dysplasi

Ole Didrik Lærum Om forfatteren
Artikkel

Bronkopulmonal dysplasi, mikroskopisk snitt. Hematoksylin- og eosinfarget

Bronkopulmonal dysplasi er en form for obstruktiv lungesykdom som særlig rammer for tidlig fødte barn. Tilstanden kan ha en rekke ulike årsaker og er en av de hyppigste komplikasjoner hos for tidlig fødte. Forsidebildet viser et mikroskopisk snitt fra et lite barn som døde av respirasjonssvikt som følge av bronkopulmonal dysplasi. På snittet ser man alveoler fra en umoden lunge der innsiden er dekket av såkalte hyaline membraner, et karakteristisk trekk ved denne tilstanden. De hindrer oksygen i å diffundere fra luften og over i blodet.

Anbefalte artikler