Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Britisk dom støtter begrenset bruk av legemidler mot demens

Legemidler mot Alzheimers sykdom, de såkalte acetylkolinesterasehemmerne, har ikke dokumentert effekt ved alle grader av sykdommen, fastslo det britiske NICE for noen år siden – NICE tilsvarer det norske Kunnskapssenteret (1). Dette innebærer at de fleste pasienter med nydiagnostisert Alzheimers sykdom i England og Wales ikke får dekket slik behandling av det offentlige helsevesenet. Flere legemiddelfirmaer og pasientorganisasjoner mente at vedtaket til NICE var galt og fattet på feil premisser og fikk prøvd vedtaket rettslig.

Britisk høyesterett har i sin endelige dom støttet NICEs vedtak om begrenset refusjon av acetylkolinesterasehemmer ved tidlig Alzheimers sykdom (2). Retten avviste klagernes påstander om at prosessen bak vedtaket hadde vært ufullstendig, misvisende og delvis irrasjonell. På ett punkt fikk de likevel medhold: NICE ble pålagt å endre retningslinjene slik at de diagnostiske kriteriene ikke brøt med britisk lovgivning mot diskriminering på grunnlag av rase og funksjonshemning.

Saken i høyesterett er den første siden NICE ble opprettet for åtte år siden der et vedtak om refusjon av legemidler er blitt rettslig prøvd. Instituttets leder tar dommen som en støtte til NICEs arbeidsmåte og mener den har styrket institusjonen. BMJ slutter seg helhjertet til dommen på lederplass, mens lederen for de britiske alderspsykiatere er overrasket over at prosessen i NICE ble oppfattet som god nok (3).

Anbefalte artikler