– Vi må bidra til å utvikle sykehusene

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – En av de store utfordringene Legeforeningen står overfor er å bli en viktig premissleverandør for utvikling av sykehusene lokalt og sentralt.

  Det sier Arne Refsum. Han er nyvalgt medlem av sentralstyret, samtidig som han også trer inn i ledervervet i Overlegeforeningen på heltid. - Mens Legeforeningen har lykkes med samarbeid i HSH-sykehusene (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) er det store utfordringer i Spekter-sykehusene. Jeg ønsker at arbeidet i HSH-området videreføres i den gode tonen som allerede er etablert, sier han. Legeforeningen sentralt er også i god dialog med HSH sentralt, noe som gjør at det brukes kort på de sentrale prosesser. Arne Refsum har de siste tre årene vært Overlegeforeningens representant i HSH-forhandlingene.

  Refsum mener også at Legeforeningen bør arbeide for å få til bedre kontakt mellom foreningen og universitetsleger og leger ansatt i det offentlige. Det bør bygges videre på de gode relasjonene som ble etablert etter streiken i Akademikerne Stat i 2006, sier han.

  En tredje utfordring han ser for seg, blir å sette fokus på legers autonomi. – Med det mener jeg at både fast ansatte leger i kommuner og sykehus, men også leger i privatpraksis og fastleger, må få en forståelse for at vi er mer enn produksjonsarbeidere. Det å kunne ha noe innflytelse på egen hverdag og egen fagutvikling er noe vi har en plikt til, men som vi også må få en rett til, fastslår han. – All vår faglige utvikling må ikke nødvendigvis tilpasses arbeidsstedets fokus på produksjon og inntjening. Utviklingen av faget springer ofte ut i små grupper eller hos entusiastiske enkeltleger. Jeg er redd for at dette vil bli kvalt i en alt for formalistisk organisasjonsmodell, sier han.

  Høy organisasjonsprosent en styrke

  Høy organisasjonsprosent en styrke

  Arne Refsum ser Legeforeningens høye organisasjonsprosent som en stor styrke. Han mener dette viser at medlemmene føler seg tjent med å være medlemmer, og at det også gir en styrke i forhold til motparten. Han er godt fornøyd med den nye organisasjonsmodellen der faget har fått en styrket plass.

  Refsum er også opptatt av å få til en god opplæring av de tillitsvalgte. – Foretaksreformen har ført til at mye av tillitsvalgtarbeidet er blitt desentralisert. Det krever en ytterligere tilrettelegging og opplæring for de lokale tillitsvalgte.

  Vil savne faget

  Vil savne faget

  Arne Refsum er gastrokirurg, men er nå frikjøpt ett år til vervet som leder for Overlegeforeningen. Han har vært overlege siden 2000, først ved Ringerike sykehus, deretter ett år ved Volvat Medisinske Senter i Oslo. Siden 2002 har han hatt stillingen som seksjonsoverlege i generell og gastrokirurgi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

  På spørsmål om hvorfor han valgte å spesialisere seg innen gastrokirurgi, sier han at han oppfatter gastrokirurgi som et fag med mange utfordringer, ikke bare operasjonsmessig, men også når det gjelder utredninger og oppfølging etter selve operasjonen.

  – Men det er et praktisk fag der mye av ferdighetene sitter i fingrene, og det krever en jevn aktivitet for å være god i dette faget. Jeg har derfor gruet meg veldig til å forlate faget, sier han.

  – Dette var en av betenkelighetene jeg hadde før jeg sa ja til å påta meg vervet som Overlegeforeningens leder, sier han ettertenksomt. – Men det nytter ikke å drive klinisk arbeid – som jeg gjør – og stadig være borte fra jobben fordi jeg må delta i møter og andre aktiviteter. Jeg tror derfor jeg kan gjøre en bedre jobb som leder av Overlegeforeningen ved å ha dette vervet på heltid, samtidig som også jeg får mer tid til arbeidet i sentralstyret, sier han.

  – Men fastslår han – jeg må nok ta en oppfriskning når jeg kommer tilbake til faget – og jeg vil nok være avhengig av å jobbe sammen med kolleger en periode.

  Refsum er imidlertid bekymret for fagets fremtid. – Det er alt for få ferdige spesialister, og en rekke store sykehus får ingen søkere når de lyser ut stillinger. Det betyr at de må satse på kortvarige vikariater – noe som i neste omgang vil gi færre søkere, fordi det faglige miljøet svekkes. Det at det etter hvert er blitt en veldig skjev alderssammensetning, er også en stor utfordring, sier han og forteller at mange kommer til å forlate faget i løpet av de neste ti årene som følge av oppnådd pensjonsalder.

  Lang fartstid som tillitsvalgt

  Lang fartstid som tillitsvalgt

  Arne Refsum har hatt en rekke tillitsverv, bl.a. som tillitsvalgt for de yngre legene ved Ringerike sykehus i tre år og fire år ved Ullevål universitetssykehus. I tillegg har han sittet i landsrådet for Overlegeforeningen og vært Overlegeforeningens representant i Oslo legeforening i fire år. – Jeg er veldig glad for alle årene i Oslo legeforening, sier han. – Det har gitt meg en solid innblikk i mange sider av Legeforeningens virksomhet. Oslo legeforening har stor bredde, noe som har det gitt meg muligheten til å se veldig bredt på mange saker.

  Roser svigermor

  Roser svigermor

  Refsum er gift med en spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har tre barn, en jente på 17 og tvillinggutter på 14. – Med to leger som også går vakt og tre aktive barn har vi hatt noen slitsomme år, særlig da barna var yngre. Men vi har flytt på at min kone har drevet med forskning og derfor hatt mer fleksible arbeidsdager, samtidig som svigermor har vært til uvurderlig hjelp, sier han med et smil.

  Med full jobb, en rekke tillitsverv, familie og hytter både ved sjøen og på fjellet har han ingen problemer med å fylle dagene. – På hytta slapper vi av, driver med ulike fritidsaktiviteter og diverse vedlikehold. Ellers følger jeg opp barna veldig tett, bl.a. har jeg vært oppmann på tvillingenes fotballag, sier han.

  Han forteller at han også har engasjert seg i skolens virksomhet. Det er startet et eget gutteprosjekt ved den ungdomsskolen der sønnene hans går. Her jobber skolen i samarbeid med foreldrene med ulike tiltak for å motivere gutter til å yte bedre. Leksehjelp en ettermiddag samt måltid som er tilberedt av lærerne, har vært populært.

  Tabell

  I Tidsskriftene nr. 17 – 21/2007 vil vi under vignetten Sentralstyret presentere det nye sentralstyret som tiltrådte 1. september.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media