Ny LSA-leder vil ha mer støy

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Jeg ønsker meg mer støy og uro fra medlemmene, sier Ernst Horgen, som nylig ble valgt til leder for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA).

Ernst Horgen. Foto Lise B. Johannessen

Horgen ble valgt enstemmig på LSAs ekstraordinære årsmøte 23. august. Han sier at hans viktigste oppgave som nyvalgt leder blir å få samfunnsmedisinerne til å gløde av engasjement.

– Jeg håper på mer uro og støy. Vi har mange dyktige folk, men det er stille. Vi må få frem mangfoldet, sier han.

Ernst Horgen er kommuneoverlege i Fedje kommune og rådgivende overlege i NAV, og har vært styremedlem i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid de siste sju årene. Den nye lederen har i mange år hatt verv som tillitsvalgt, og satt også i sentralstyret i Legeforeningen fra 2005 – 07.

Horgen sier at det nå blir viktig å følge opp den nye spesialiteten i samfunnsmedisin, og sørge for at den fungerer.

– Vi kjempet for at LSA skulle være en egen yrkesforening i Legeforeningen. Vi må følge opp og vise at det er viktig, sier han.

Den nyvalgte LSA-lederen er også opptatt av den akademiske siden av samfunnsmedisinen, og ser gjerne at forskningen styrkes. På disse temaene ser han for seg et tett samarbeid med Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM).

Et annet område han er opptatt av, er lønnsbetingelsene for ikke-kliniske stillinger. – Vi har et godt sekretariat i Legeforeningen, og må bruke forhandlings- og helserettsavdelingen for å lykkes, sier han.

Horgen ser også at det er forskjellige utfordringer for samfunnsmedisinerne som jobber i byene, i forhold til de som jobber på landet. – Det kan for eksempel kreve forskjellig organisering av tjenestene, samtidig som vi ser at distriktene bør ha et sterkt talerør i et samfunn som i økende grad sentraliseres, mener han.

– Vi må ellers sørge for at de samfunnsmedisinske oppgavene blir synliggjort, og at samfunnsmedisinerne er etterspurte, sier den nyvalgte lederen.

Det nyvalgte styret i LSA. I første rekke: Barbro Kvaal, Jan E. Fuglesang og Henning Mørland (vara). Midtrekke Ragna Grüner (vara), Vegard Vige, Ole Johan Bakke og Frantz Leonard Nilsen. Bak fra v. Ernst Horgen (leder) og Rolf Bergseth. Foto Jon Ole Whist

Anbefalte artikler