Lovende metode mot stressinkontinens

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Transplantasjon av autologe myoblaster og fibroblaster gir gode resultater.

En av årsakene til stressinkontinens er svekket feste og lukking av urinrøret og redusert innervasjon av bekkenbunnen. Forandringene oppstår oftest etter en fødsel og forverres med alderen. Stressinkontinens kan behandles operativt ved å stabilisere urethra.

Nå foreligger resultatene fra en studie av en helt ny behandlingsform for stressinkontinens, der autologe myoblaster og fibroblaster injiseres periurethralt under veiledning av ultralyd (1). Cellene har stamcellepotensial slik at de kan utvikle seg til ferdige muskel- og bindevevsceller omkring urethra. 63 kvinner deltok i studien, hvorav 42 fikk denne typen behandling og de øvrige 12 kollageninjeksjoner. Etter ett år var 38 av pasientene i den første gruppen kontinente, mot bare to i den andre.

– Hvis resultatene blir bekreftet i senere undersøkelser, kan det bety en helt ny æra innen behandling av inkontinens, sier overlege Margareta Verelst ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Selv om kollageninjeksjon vanligvis har dårlig effekt, er forskjellen på gruppene så stor at resultatene er overbevisende.

Verelst forklarer at denne typen «voksne» stamceller har en innebygd vekstbegrensning. Derfor er det mindre sannsynlig at det oppstår obstruksjon av urethra, noe som også ble bekreftet i studien.

Resultater fra elektrofysiologiske undersøkelser tydet på at nerveforsyningen til de nye muskelcellene er tilfredsstillende. – Det ville være fantastisk hvis vi på denne måten kan øke urinrørets refleksberedskap. Enda bedre er det om behandlingen også øker beskyttelsesrefleksen, som oppstår ved all type stimulering av bekkenbunnen. Da er det mulig at denne behandlingen også kan hjelpe den store gruppen pasienter som plages med urgeinkontinens, sier Verelst.

Anbefalte artikler