Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Søvnforstyrrelser hos personer med parkinsonisme må tas på alvor. Over halvparten lider av insomni eller av økt søvnighet på dagtid.

Dette viser Michaela Dreetz Gjerstad i avhandlingen Sleep disorders in Parkinson’s disease. Datagrunnlaget er en prevalensudersøkelse foretatt i Rogaland i 1993. Arbeidet, som er utført ved Stavanger universitetssjukehus, har ført til bedre forståelse av forekomst og utvikling av søvnforstyrrelser hos personer med parkinsonisme.

Sykdommen rammer sentralnervesystemet, og mangelen på dopamin gir skjelvinger, treghet, stivhet og endret kroppsholdning. Søvnforstyrrelser er blant de viktigste årsaker til redusert livskvalitet for mange.

– Sykelig tretthet på dagtid (EDS) øker over tid. I løpet av en periode på åtte år hadde over 50 % av pasientene utviklet dette. Tilstanden er relatert til sykdomsprogrediering, bruk av dopaminantagonister og aldring, og er hyppigst hos menn. Insomni, som forekommer hos ca. 60 % av pasientene, er relatert til sykdomsvarighet og depresjoner og er hyppigst hos kvinner, sier Gjerstad.

15 – 27 % av pasientene hadde en søvnforstyrrelse knyttet til REM-fasen (REM sleep behaviour disorder, RBD). En slik søvnforstyrrelse fører til utagering av drømmer på en måte som kan skade pasienten selv eller sengekameraten.

– Over halvparten av personer med Parkinsons sykdom har plagsomme søvnforstyrrelser. Det er viktig at disse tas på alvor og behandles, sier hun.

Gjerstad disputerte for Ph.D.-graden 22.6. 2007.

Anbefalte artikler