Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Gunilla Klensmeden Fosse

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen
Ragnhild Ørstavik
Erlend Hem
Ragnhild Ørstavik
Åslaug Helland
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Elisabeth Swensen
Svein Zander Bratland
Svein Ødegaard

Medisin og vitenskap

Morten Glasø
Ivar Birger Mediås
Jørund Straand
Tyge Tind Tindholdt
Kim Alexander Tønseth
Tomm Kristian Bjærke
Frank Ellof Åbyholm
Oddbjørn Brubakk
Arvid Bjørneklett
Haakon Sjursen
Bjørg Viggen
Anette Faye-Lund
Gaute Syversen
Karl-Olaf Wathne
Audun S. Vatn
Espen Bjertness
Lars Lien
Per Løkken
Lasse A. Skoglund
Per Skjelbred
Tyge Tind Tindholdt
Kim Alexander Tønseth
Per Børresen
Eli Taraldsrud
Sigbjørn A. Berentsen
Øyvind Molberg

Perspektiv og debatt

Andreas Joner
Annetine Staff
May Thorseth
Morten Andreas Horn
Ola Hunsbeth Skjeldal
Inge Lindseth
Pål-Didrik Hoff Roland
Linda Amundstuen
Steinar Westin
Olaug S. Lian
Trygve Holmøy
Elisabeth Gulowsen Celius
Marianne Klemp Gjertsen
Inger Natvig Norderhaug
Hanne Thürmer
John-Arne Røttingen
Hilde Haugsgjerd
Sigrun Slapgard
Marit Rein
Ingeborg Moræus Hanssen
Trygve Wyller
Henrik Syse
Leiv Otto Watne
Petter Gjersvik
Sebastian Imre Sarvari
Gunnar Hoddevik
Arne Broch Brantsæter
Kristine Marie Mamen Vege
Johanne Sundby
Babill Stray-Pedersen

Aktuelt i foreningen

Jorunn Fryjordet
Lise B. Johannessen
Cecilie Bakken

Oss imellom

Eline Feiring
Michael de Vibe
Ellen Fladhagen
Kari Bruheim
Sigurd Fasting
Hans Hynne

På tampen

Kjetil Søreide
Erik Tunstad