Mer fysisk aktivitet i skolen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er flott at myndighetene går inn for økt fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen, sier Torunn Janbu.

Faksimile av veilederen

Legeforeningens president er godt fornøyd med at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har sendt ut veilederen Fysisk aktivitet og måltider i skolen til alle landets skoler (1). Veilederen innholder forslag til hvordan skolene kan tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og sunne måltider i skolehverdagen.

Legeforeningen har lenge vært opptatt av barns og unges kosthold og helse. Allerede i statusrapporten Mot i brystet … stål i ben og armer? tar foreningen til orde for at elever på alle klassetrinn må tilbys gratis frukt og grønnsaker daglig, og at kroppsøvingsundervisningen i skolen fra et medisinsk synspunkt, må utvides betydelig – til én time hver dag på alle klassetrinn (2).

En undersøkelse gjort for Sosial- og helsedirektoratet av TNS Gallup viser at flertallet av landets skoleledere føler et stort ansvar for elevenes helse. De påpeker at økt antall kroppsøvingstimer og godt tilrettelagte ute- og inneområder er de viktigste tiltakene for å få elevene til å bevege seg mer.

– Nå gjenstår det å se om skolene tar i bruk i veilederen, slik at enda flere barn og unge kan få en bedre skolehverdag og legge grunnlaget for en sunn og fysisk aktiv ungdoms- og voksentilværelse, sier Torunn Janbu. Hun understreker at målet for fysisk aktivitet må være god helse og aktivitet i seg selv. Inaktivitet er et av våre største helseproblemer og ofte en bakenforliggende faktor for fedme, overvekt og en rekke livsstilsrelaterte sykdommer.

Veilederen er tilgjengelig på http://udir.no/upload/Satsningsomraader/Veileder_Fysisk_aktivitet_og_maaltider_i_skolen.pdf

Anbefalte artikler