Les mer om ...

Artikkel

Mobbing, atferd og helse

Barn som var små for alderen ved fødselen, kan utvikle psykiske plager og atferdsvansker som ungdommer. Jentene kan som tenåringer bli mer tilbaketrukne, ha flere skoleproblemer og bli oftere mobbet enn andre jenter. Guttene kan bli mer preget av nervøsitet og bekymring enn andre gutter. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant nesten 9 000 tenåringer i Nord-Trøndelag.

Om lag en tidel av norske skoleelever blir utsatt for mobbing flere ganger i måneden. Mobbing kan føre til både psykiske og kroppslige helseplager. Leger må tenke på mobbing som mulig bakgrunn for uklare symptomer hos barn og unge.

Liten for alderen ved fødselen – mental helse, skolesituasjon og fritid som ungdom

Mobbing og helseplager hos barn og ungdom

Ultralyd i allmennpraksis

Diagnostisk ultralyd brukes i økende grad i allmennpraksis, men nytten er lite dokumentert. Slike nyttestudier er vanskelige å gjennomføre til tross for undersøkelsens store potensial. Fra Akershus rapporteres erfaringer med bruk av ultralydundersøkelser i allmennpraksis ved svangerskap og ved symptomer fra genitalia, abdomen og ledd.

Ultralydundersøkelse – noe for allmennpraksis?

Diagnostisk ultralyd i en fastlegepraksis

Lys mot hudkreft

Ved fotodynamisk behandling smøres en lyssensibiliserende krem på hudlesjonen, som så bestråles med rødt lys. Behandlingen anvendes ved bl.a. overflatiske basalcellekarsinomer i ansiktet der kirurgi kan føre til skjemmende arr. Plastikkirurger ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet rapporterer om resultatet av slik behandling hos 56 pasienter.

Fotodynamisk terapi av basalcellekarsinom i ansiktet

Nytt antibiotikum – feil bruk?

Antibiotika må brukes på riktig indikasjon for å forebygge resistensutvikling. Linezolid, et nytt bakteriostatisk legemiddel, ble introdusert i 2001 til bruk mot pneumoni og kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner. Frivillig overvåking av bruken ved norske sykehus var vanskelig å gjennomføre, men avdekket at midlet hovedsakelig er brukt på annen indikasjon, særlig ved multiallergi og multiresistente bakterier.

Bruken av et nytt antibakterielt middel i Norge

Hepatitt E – et globalt helseproblem

Akutt hepatitt E er et stort folkehelseproblem i bl.a. Asia og Afrika. I Norge ses bare noen få importerte tilfeller. Smittekilden er vanligvis forurenset drikkevann. Diagnosen stilles ved påvisning av antistoff mot viruset. Forløpet er oftest kort og mildt, bortsett fra hos gravide kvinner, som har høy dødelighet. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine.

Akutt hepatitt E

Anbefalte artikler