«Alle» røyker ikke hasj!

Thomas Clausen Om forfatteren
Artikkel

Arnet, E.

Foreldreboka om hasj

165 s. Oslo: Pax, 2007. Pris NOK 268

ISBN 978-82-530-2998-6

Forfatteren henvender seg primært til dem med ungdom i huset, men også mange som jobber med unge i for eksempel skolen eller i helsevesenet vil kunne finne boken nyttig. Den er innbundet og består av til sammen 14 kapitler. I form kan den gjerne brukes som oppslagsverk, ettersom kapitlene kan leses separat og blir avsluttet med en punktvis oppsummering, men den kan også leses kronologisk – selv om den da er noe gjentakende.

Det er kapitler som gir kunnskapsoppsummering omkring hasj og hasjbruk, råd om hvordan man kan forebygge hasjbruk og råd om hvordan man kan håndtere mistanke om eller påvist hasjbruk hos ungdom. I tillegg finnes det tre kapitler med historier – der møter vi ungdommers erfaringer med hasjbruk og refleksjoner omkring dette – og så er det fem sider med utfyllende referanser og tilleggskilder til kunnskap om hasj.

Hovedhensikten er å formidle balansert kunnskap og informasjon om hasj, konsekvenser av hasjbruk og praktiske virkemidler for å forebygge hasjbruk hos ungdom. Denne målsettingen dekkes tilfredsstillende med denne boken, som vil være til hjelp for mange voksne som søker faktasvar og råd om håndtering av hasjbruk hos ungdom.

Best er de kapitlene der det diskuteres hvordan konflikter rundt ungdommens rusbruk kan håndteres og hvordan dialogen kan beholdes. Det gis praktiske, realistiske og gode råd til foreldre og andre voksne som møter ungdom som er eksponert for hasj. I disse kapitlene kommer forfatterens bakgrunn og erfaring som lærer og gestaltterapeut best til sin rett.

De tre kapitlene med ungdommers egne historier og erfaringer med hasjbruk gir et nyttig innblikk fra «innsiden» hos hasjrøykende ungdom og er et levendegjørende supplement til de øvrige kapitlene.

På en ryddig måte tas temaet alkoholbruk hos foreldre og voksne opp. De voksnes egen bruk av rusmidler vil alltid bli et tema i diskusjoner med ungdom som bruker hasj. Det gis råd om hvor man som forelder eller voksen kan søke hjelp for rusproblemer hos ungdom. Hvilke muligheter som stenges for en person som har vært bøtelagt eller straffet for narkotikaforhold listes opp.

Basert på forskning både nasjonalt og internasjonalt slås det fast at ikke alle røyker hasj, selv om hasjrøykende ungdom lett vil ty til forklaringen at «alle røyker» som formildende for sitt eget forbruk. På samme måte formidles det nøkternt at ikke alle som prøver hasj, nødvendigvis blir tunge narkomane.

Boken er tankevekkende og opplysende og kan anbefales for alle som er eller skal bli tenåringsforeldre og for andre voksne som er i kontakt med ungdom, spesielt ungdom med rusproblemer.

Anbefalte artikler