Asklepios med og uten oval

Jorunn Fryjordet Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har besluttet at det designmessige uttrykket rundt Asklepios skal kunne variere, avhengig av om Asklepios skal benyttes som et segl eller være en del av et designmessig hierarki.

Eksempel på åpen Asklepios

Legekunstens gud, Asklepios, er hovedsymbolet for Legeforeningen. Høringen tidligere i vår viste at Asklepios har bred forankring i organisasjonen. For å kunne vurdere om Asklepios burde videreføres med eller uten oval ville sentralstyret høre landsstyrets syn før endelig beslutning om åpen eller lukket Asklepios skulle fattes.

På sentralstyremøtet 19.6. 2007 var det enighet om at to hensyn skal ivaretas. For det første skal tilhørigheten til Legeforeningen vises gjennom det valgte designhierarkiet, for det andre skal Asklepios videreføres.

Sentralstyret understreket at Legeforeningens logo er Asklepios, og besluttet at logoen kan benyttes på ulike måter. Når Asklepios benyttes sammen med det valgte designmessige hierarki skal en åpen Asklepios benyttes som logo. Når Asklepios benyttes alene, som for eksempel på veggen i Legenes Hus, skal det være mulig å benytte Asklepios som et segl med oval, årstallet 1886 og navnet Den norske legeforening.

Asklepios som segl

Anbefalte artikler