Syrehemmere gir økt risiko for pneumoni

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Behandling med protonpumpehemmere er forbundet med økt risiko for utvikling av pneumoni.

Danske forskere har forsøkt å identifisere risikofaktorer for sammenhengen mellom bruk av protonpumpehemmere og økt risiko for pneumoni.

En populasjonsbasert pasient-kontroll-studie fra Fyn omfattet 7 600 personer innlagt for pneumoni i perioden 2000 – 04 (1). Disse ble sammenliknet med 34 000 kontrollpersoner. Forskerne samlet data om bl.a. medikamentbruk, mikrobiologiske prøver og røntgenundersøkelser.

Resultatene bekreftet at de som brukte protonpumpehemmere, hadde økt risiko for pneumoni (OR 1,5; 95 % KI 1,3 – 1,7). Det ble imidlertid ikke funnet noen sammenheng med bruk av H₂-blokkere eller tidligere bruk av protonpumpehemmere. De som nylig hadde startet opp med behandlingen, hadde særlig økt risiko (OR 5).

– Denne studien bekrefter tidligere resultater om en sammenheng mellom bruk av protonpumpehemmere og luftveisinfeksjoner. Det er også tidligere vist en assosiasjon mellom bruk av protonpumpehemmere og infeksjoner i nedre del av gastrointestinaltractus samt bakteriell overvekst i ventrikkelen, sier overlege Kjell Kett ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Årsaken til denne sammenhengen er ikke avklart. At det i denne studien ble påvist spesielt høy risiko for pneumoni hos dem som nylig hadde startet med protonpumpehemmere, taler imot at hypoacidrelatert bakteriell overvekst er av betydning. In vitro-studier har imidlertid vist at protonpumpehemmere innvirker på cellulær immunitet. Én mulig årsak til sammenhengen kan også være at pasienter som settes på protonpumpehemmere, tilhører en risikogruppe for pneumoni på grunn av andre lidelser, sier Kett.

Anbefalte artikler