God introduksjon til helseøkonomi

Mickael Bech Om forfatteren
Artikkel

Olsen, JA.

Helseøkonomi

Effektivitet og rettferdighet. 158 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2006. NOK 248

ISBN 82-02-25404-3

«Det er opplagt bedre å være rik og frisk enn fattig og syk. Men er det bedre å være rik og syk enn fattig og frisk? Det kommer selvsagt an på hvor syk og hvor fattig man er, men det kommer også an på den enkeltes preferanser.» Sådan indleder Jan Abel Olsen sin bog om sundhedsøkonomi. I en velskrevet og lettilgængelig bog opstilles de fundamentale økonomiske problemstillinger for sundhedsvæsenet.

I kapitlerne 1 – 3 gives en introduktion til efterspørgsel efter sundhed og sundhedsydelser, produktion af sundhedsydelser og de forskellige målsætninger for prioritering i sundhedsvæsenet. Disse kapitler kan forekomme lidt abstrakte, men de giver gode forudsætninger for at forstå de følgende emner i kapitel 6 – 9.

I kapitlerne 4 og 5 etableres forståelsen af den organisatoriske og finansielle indretning af sundhedsvæsener. Krydret med, for nogen, provokerende citater som eksempelvis «If you want to send a message to a doctor, you must write it on a cheque» beskriver kapitel 5 forskellige afregningsformer for sygehuse og praktiserende læger, og der introduceres samtidigt til en række reformer i det norske sundhedsvæsen, som giver en god forståelse for konteksten for brugen af forskellige policy instrumenter.

I kapitlerne 6 – 8 introduceres økonomisk evaluering. For både ikke-økonomer og økonomer giver kapitel 6 et godt overblik over anerkendte metoder til måling av sundhedsmæssige gevinster og deres anvendelse. Kapitel 7 introducerer omkostningsmåling med definition af en række centrale begreber, men det generelle og sterile begrebsapparat savnes omsat til praksis. Derudover vil kapitlets løbende henvisninger til problemerne med at måle omkostninger formodentlig efterlade læseren lettere forvirret. I det meget væsentlige kapitel 8 om opstilling og fortolkning af omkostnings-effektivitets-brøker diskuteres en række væsentlige metodiske emner, og, som forfatteren så rigtigt skriver, så gælder det om at holde tungen lige i munden. Selvom de metodiske emner hurtigt hober sig op, så formår forfatteren at guide læseren gennem dem og giver en række klare budskaber.

I det afsluttende kapitel 9 afrundes med en meget aktuel diskussion om hvor meget samfundet er villige til at betale for forbedret sundhed. Derved får forfatteren rundet bogen af og læseren sidder tilbage med en fornemmelse af at bogens indledende sætninger (jf. ovenfor) nu giver større mening.

Bogen er letlæselig og er en god introduktion til alle som ønsker en kortfattet og opdateret introduktion til begreber og anvendelsen af sundhedsøkonomiske metoder. Den er samtidigt velegnet til introduktionskurser, hvor opgaverne til hvert kapitel vil være egnede.

Anbefalte artikler