KUNNGJØRINGER

Artikkel

Spesialistreglene i allmennmedisin

– Veiledning i allmennmedisinsk forskning – veiledning etter EU-direktivet.

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har fattet følgende vedtak:

«Spesialistreglene i allmennmedisin endres slik at punktet «Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuslege» under videreutdanningens pkt. 4 og etterutdanningens pkt. 3 endres til følgende:

Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuslege/veiledning i allmennmedisinsk forskning/veiledning av lege som skal ha veiledet tjeneste i henhold til forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon – inntil 100 poeng.

Vedtaket trer i kraft straks.»

Dokumentasjon for praksislærervirksomhet og veiledning i allmennmedisinsk forskning utstedes av vedkommende institutt/universitet.

Dokumentasjon for veiledning av turnuslege og veiledning for å praktisere for trygden må skje på fastsatt skjema som finnes på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=17&subid=0#Veiledning

Nord-Norge-kurset 2007

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin arrangerer kurs på Hurtigruta med temaet rusbehandling og dopingproblemer. Kurset finner sted om bord på M/S «Polarlys» i tiden 21. – 24.9. 2007 på strekningen Tromsø – Kirkenes – Tromsø. Kurset er godkjent med 21 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusbehandling til videre- og etterbehandling i allmennmedisin.

Invitasjon med program og påmeldingsskjema er sendt medlemmene i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin.

Psykiaterne jubilerer

Norsk psykiatrisk forening er 100 år i 2007. Jubileet markeres med en jubileumskonferanse på Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo 12. – 14.9. 2007. Foreningen presenterer et omfattende program under en rekke overskrifter som: «Faser i utviklingen», «Norge i verden», «Det sunne samfunn» og «Konsekvenser av kunnskap». Se programmet på: www.norskpsykiatriskforening.no

Anbefalte artikler