Velskrevet om kvinnehelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Austveg, B.

  Kvinners helse på spill

  Et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. 200 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-15-00842-4

  Her er et blikk på vår egen historie og på verdenssituasjonen. Forfatteren, godt forankret i et folkehelseperspektiv, viser hvordan systematisk satsing på bedre helseomsorg og økte rettigheter for gravide har ført til stor bedring av kvinners helse de siste 100 år her hjemme. Rettighetsproblematikken drøftes i detalj og settes i sammenheng med internasjonale menneskerettighetsspørsmål. Det elegante grepet forfatteren gjør, er å knytte denne velkjente historiske utviklingen, vår egen politikk og våre egne strategier til den globale utfordringen hvorfor kvinner verden over fortsetter å dø under fødselen selv om vi vet hvordan de skal unngå det, hvorfor det er så vanskelig å få gode, legale aborttjenester, og hvorfor tilgang på prevensjon noen steder ses som et overgrep mot kvinner snarere enn en valgmulighet.

  Boken er delt opp i oversiktlige kapitler. Forholdene i Norge presenteres med et grundig historisk og politisk blikk, samtidig som de globale utfordringene hele tiden trekkes frem. Noen av kapitlene er faglig sett opplysende, slik som det om hvordan man definerer dødelighet relatert til svangerskap, mens andre utfordrer språkbruk og terminologi brukt om kvinners helse. Berit Austveg tar også opp en rekke diskusjoner knyttet til verdier, religion og seksualitet. Hun demonstrerer gode kunnskaper om den globale situasjonen, har konkrete eksempler fra noen land og inngående kjennskap til det som har skjedd på fronten i Norge.

  Dette er ingen lærebok, men den kan likevel være egnet som pensum på alle utdanninger som handler om kvinners helse, reproduksjon og fødsler, for eksempel i obstetrikk, i samfunnsmedisin samt i jordmor- og helsesøsterutdanningen. Den gir også politisk opplysning for alle som jobber med internasjonal helsebistand. Kvinners helse på spill er godt skrevet og kan leses av folk uten helsefaglig spesialutdanning. Den er også et partsinnlegg i en pågående debatt om retten til abort i Norge, et partsinnlegg som tar hensyn til kvinners selvbestemmelse, rett til helse og rett til å bestemme over egen kropp og i eget liv. Den er en utmerket referanse for alle som måtte være i tvil om hva de skal mene om dette. Tar man fra kvinnen retten til abort, får man ikke færre aborter, men flere kvinner som dør. Dette er grundig dokumentert her. Satser man ikke eksplisitt på helsetjenester og fødselshjelp, vil kvinner fortsette å dø under barsel. At man bør satse mer på feltet også internasjonalt er nesten selvsagt, men av og til trenger man bøker som denne for å forstå hvorfor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media