Spennende om elektrokardiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pahlm, O

  Sörnmo, L

  Elektrokardiologi

  Klinik och teknik. 352 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 373

  ISBN 978-91-44-00615-4

  Elektrokardiologi er læren om elektriske fenomener i hjertet – i videste forstand. De som er på jakt etter en lærebok om konvensjonell overflate-EKG, kan derfor slutte å lese her. (Det som nok savnes mest i elektrokardiologilitteraturen er en god «ECG for nybegynnere». Den kommer.)

  Intensjonen er å konsentrere seg om de kliniske tilpasninger av de elektrokardiologiske metoder, med vekt på den tekniske og vitenskapelige bakgrunn for disse. Forfatterne er et stort antall svensker samt 2 – 3 utlendinger (ingen norske). Språket er lettlest og godt forståelig svensk. Det er en oversiktlig innholdsfortegnelse med 15 kapitler med mange underavsnitt, noe som gjør det lett å orientere seg og finne frem. Elektrokardiologi er en solid innbundet bok med relativt nøktern layout. Den har en tilfredsstillende mengde illustrasjoner og EKG-eksempler.

  Elektrokardiologien er blitt et stort felt innenfor kardiologien, og det vokser stadig. Pahlm & Sörnmos bok er godt oppdatert og omfattende. Her finner man kapitler om signalbehandling av EKG, datatolking av EKG, invasiv elektrofysiologisk utredning av hjertefrekvensvariabilitet, senpotensialer, høyfrekvens-EKG og repolariseringsanalyse. Men også mer konvensjonelle og matnyttige emner som arytmiovervåking, ST-analyse av arbeids-EKG, pacemaker-EKG og ambulatorisk EKG. I en såpass omfattende oversikt savner jeg nok et eget kapittel om vektortenkning/vektorkardiografi, hovedgrunnlaget for å forstå EKG-morfologien.

  Kapitlet om datakomprimering er interessant. EKG-registreringer produserer store mengder data som ev. skal lagres i en database, og kravet til lagringskapasitet vil hele tiden vokse. En annen viktig drivkraft bakom utviklingen av komprimeringsmetoder er behovet for overføring av EKG-signaler via det faste eller mobile telefonnettet, som f.eks. ved prehospitale EKG-er. Fascinerende er også ny kunnskap innen signalbehandling som har gitt dypere innsikt i EKG-signalenes dynamiske egenskaper, som ikke kan ses med det blotte øye. Dette gjelder bl.a. analyse av den variabiliteten som finnes i så vel hjertets rytme som i hjerteslagenes morfologi. Her gjenstår mer forskning før klinikeren får praktisk utbytte.

  Pedagogisk er kapitlene av litt varierende kvalitet, men de er overveiende gode. Referanselistene er adekvate og oppdaterte. Dette er en bok jeg kan anbefale til alle kardiologer og til alle andre som har litt mer enn vanlig interesse av EKG/elektrokardiologi. De som ikke har det, vil kanskje dette av lasset – eller de kan risikere å forstå at elektrokardiologi er spennende og morsomt. Det er en bok til å vokse EKG-kunnskapsmessig av og med. Prisen skulle ikke være til hinder for anskaffelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media