Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Alkoholen dreper russiske menn

Farlig alkoholinntak, definert som storforbruk av øl, vin og sprit og inntak av andre alkoholholdig løsninger som parfyme, legemidler og rengjøringsmidler, er skyld i svært mange dødsfall hos russiske menn i alderen 25 – 54 år. Dette kommer frem i en studie som nylig er publisert i The Lancet (1).

Alle mannlige innbyggere i byen Izjevsk i Ural som døde i perioden 2003 – 05 (n = 2 835) ble sammenliknet med aldersmatchede menn fra samme by. Komparentopplysninger ble samlet inn for 62 % og 57 % i hver gruppe. Halvparten av de avdøde ble klassifisert som «problemdrikkere» eller hadde drukket andre alkoholholdige væsker i tillegg til øl, vin og sprit, mot bare 13 % av kontrollpersonene. Etter justering for røyking og utdanning var dødsrisikoen for disse seks ganger høyere enn for de øvrige mennene, og hele ni ganger høyere for dem som hadde drukket andre alkoholholdige væsker i tillegg til øl, vin og sprit. Hyppigheten av slikt alkoholinntak det siste året var klart relatert til dødelighet – uavhengig av forbruket av øl, vin og sprit. Farlig alkoholinntak ble beregnet til å stå bak 43 % av dødeligheten.

Den forventede levealder for menn i Russland er lav. Dødeligheten er tilsvarende høy, og det har vært store svinginger i 1990-årene, påpeker forfatterne. De mener at inntak av andre alkoholholdige væsker enn øl, vin og sprit delvis kan forklare disse svingningene, men denne konklusjonen blir trukket i tvil i en ledsagende kommentarartikkel i samme nummer (2).

Anbefalte artikler